دولت باید از فعالیت های اقتصادی استان فارس حمایت همه جانبه کند


کرونا:

دولت باید از فعالیت های اقتصادی استان فارس حمایت همه جانبه کند

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خان ملات، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان و نماینده مردم استان فارس در شورای اسلامی در جلسه کارگروه صادرات در استان فارس گفت. : فارس قابلیت های زیادی در زمینه صادرات دارد و می توانیم از این توانایی در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی کشور استفاده کنیم و همچنین استان در راستای افزایش میزان واردات ارز به کشور مفید است.

وی افزود: در سال های گذشته شاهد غفلت از ظرفیت های اقتصادی استان فارس بوده ایم، اما اکنون فرصت مناسبی برای استفاده از انرژی های موجود در استان فارس به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات و ایجاد زمینه ایجاد بازارهای جدید در مناطق مختلف جهان.”

این نماینده مجلس در جلسه یازدهم ادامه داد: استان فارس به دلیل ارتباط مستمر با کشورهای بندری و بازاری به عنوان استان بندری در کشور معروف بود اما به مرور زمان این توانایی مغفول ماند و اکنون صنعتگران استان فارس نمی توانند آن را اجرا کنند. فعالیت های مناسب – در زمینه صادرات.

وی تاکید کرد: بازار آفریقا زمانی در دست صنعتگران و صادرکنندگان استان فارس بود، اما با گذشت زمان این فرصت از دست رفت و باید در راستای تولید ثروت برای صادرکنندگان نیز الگویی طراحی شود. به عنوان کشور تا از ظرفیت های موجود در استان فارس در راستای توسعه فعالیت های صادرات محور استفاده شود.

نماینده مردم شیراز و زرکان در شورای اسلامی از رفع مشکلات تجار برای اخذ روادید خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم کمبودهای استان فارس در زمینه صادرات مرتفع شود و دولت تامین کند. حمایت همه جانبه از فعالیت های اقتصادی و استان فارس دارد.

انتهای پیام

منبع: خانه ملت

نویسنده: