رژیم لاغری سریع

دستگاه های خدمات رسان کهگیلویه و بویراحمد در آستانه ورشکستگی / پرونده ۲۰۰ میلیاردی همچنان در حال فروپاشی است!


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، یکی اجتناب کرده اند مشکلات اساسی در کهگیلویه و بویراحمد کدام ممکن است سال هاست استانداری همراه خود آن انگشت و پنجه ناخوشایند می تدریجی، اشکال بی نظمی در وصول و تیز کردن مطالبات بین دستگاه های دولتی و علاوه بر این دستگاه های دولتی است. . افراد و ارگان های دولتی .. و خدماتی.

این مورد به جایی رسیده است کدام ممکن است میزان پول بدهی هر دو شبیه به میزان مطالبات اجتناب کرده اند سایرین به آگاه برخی تامین کنندگان گاه به ۲۰۰ میلیارد تومان هم رسیده است.

متأسفانه در سال های قبلی تصمیمی در استان برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات جاری در تیز کردن ها و اکتسابی ها وجود نداشت و تنها در فاصله یکی اجتناب کرده اند اکبر نیکزاد استاندار سابق کوگیلویه و بویراحمد و رئیس حال نمایندگی مسکن مهر بود. برای رفع این اشکال جلساتی برگزار شد و خروج نیکزاد به تحریم منجر نشد نتایج زیادی داشت.

این آمار پول بدهی به جایی رسیده است کدام ممکن است حاضر دهندگان را به همان اندازه مرز ورشکستگی پیش برده است و در صورت عدم اقدام، معلوم نیست در تعدادی از سال بلند مدت وضعیت استان چگونه {خواهد بود}.

اشکال به حدی مرتفع کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند دستگاه های خدمات رسان در موقعیت به اجرای تعهد های جدید نیستند و این برای استانداری کدام ممکن است زیرساخت های آن مناسب نیست فوق العاده خطرناک است.

مدیرعامل نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان کهگیلویه و بویراحمد در گزارشی اجتناب کرده اند میزان مطالبات دستگاه های اجرایی و علاوه بر این مطالبات اجتناب کرده اند کسی حقیقی و حقوقی و مشترکین خانگی مشترکین بدهکار در این استان را ۱۸۱ عنوان کرد. میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان: ۴۴ نسبت اجتناب کرده اند حساب های دریافتنی برابر ۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درمورد به دستگاه های اجرایی خرس عنوان تعرفه نهایی است.

مدیرعامل نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: ۳۸ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان برابر ۲۱ نسبت اجتناب کرده اند بدهی این نمایندگی توسط مشترکان خانگی تخصیص یافته است.

معتمدزاده کمیت بدهی مشترکان تجاری به تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان کهگیلویه و بویراحمد را ۳۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان عنوان کرد کدام ممکن است برابر ۱۷ نسبت مطالبات این نمایندگی اجتناب کرده اند مشترکان است.

وی اظهار داشت: مشارکت کنندگان اقتصادی در این استان ۱۵ نسبت بدهی برابر ۲۶ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان را به شخصی اختصاص دادند و مابقی مطالبات نمایندگی درمورد به تعرفه های کشاورزی همراه خود کمترین میزان و نسبت بدهی است.

مدیرعامل تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان کهگیلویه و بویراحمد همراه خود دقیق اینکه مشترکان انرژی الکتریکی شهرستان بویراحمد همراه خود ۷۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و ۴۱ نسبت بدهی بیشترین مطالبات را برای این نمایندگی دارند، اظهار داشت: مشترکان انرژی الکتریکی شهرستان گچساران. ۲۹ نسبت برابر ۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خالص کرده اند.

معتمدزاده اظهار داشت: مشترکان انرژی الکتریکی شهرستان کهگیلویه همراه خود ۱۳ نسبت بدهی برابر ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در رتبه سوم بدهکاران نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان کهگیلویه و بویراحمد و مشترکان انرژی الکتریکی دنا همراه خود ۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قرار دارند. همراه خود ۶ نسبت بدهی رتبه چهارم را در بدهی دارد.

میزان بدهی مشترکان انرژی الکتریکی شهرستان چرام ۷ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در ۴ نسبت بدهی اشاره کردن شد: در شهرستان پایین نیز مشترکان انرژی الکتریکی ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان ۴ نسبت بدهی دارند.

مدیرعامل نمایندگی تخصیص قدرت کوگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: مشترکان انرژی الکتریکی شهرستان بهمایی همراه خود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و سه نسبت بدهی رتبه هفتم را در بین بدهکاران انرژی الکتریکی استان دارند.

انتهای پیام/