رژیم لاغری سریع

درخواست اصلی قلعه قلعه امام بعد از قهرمانی تیم الاتحاد / سلفیتی: فرماندار جوانان قلعه الرئیسی را بشناسید.


به گزارش کرونا از کروسا، پس از پیروزی تیم الاتحاد، قلعه رئیسی در ۲ دیدار لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، قلعه فرم در پیامی به سرپرست این مسابقات تبریک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این تیم آرزوی موفقیت کرد.

{در این} نامه آمده است: این موفقیت را به فدراسیون فوتبال چاروسا، هواداران، ورزشکاران، مربیان، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر پشتیبانی این تیم گران قیمت تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این پیروزی ها شکسته نشده داشته باشد.

این پیروزی آرم دهنده سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص جوانان خاروسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان اصلی قلعه است کدام ممکن است جوانان این اداره در بازتاب با بیرون استادیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو تمیز به موفقیت های چشمگیری بازو یافتند کدام ممکن است ستودنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از این رو برای تمامی مناطق حیاتی است. مسئولان حمایت همه جانبه به طور قابل توجهی پولی از بازی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله دارند.

امیدواریم مسئولان استانداری به طور قابل توجهی استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل جدید بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان استانداری به موضوع مشکلات ورزشی این جهان نوک دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال جوانان این جهان را رفع کنند.

این پیروزی را به همه تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از خداوند متعال برای همه ورزشکاران گران قیمت به طور قابل توجهی تیم کروسان الاتحاد آرزوی موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی دارم.