خبر واکسن کرونا چیست؟


به گزارش کرونا از یاسوج، محمدمهدی بنچی درباره آخرین مورد ابتلا به کرونا گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۰۸ دوز واکسن در استانداری تزریق شد که از این تعداد ۱۱۷ نفر نوبت اول و ۱۷۳ نفر دریافت کردند. اولین دوز واکسن دوز دوم ۳۲۳ نفر نوبت سوم و ۷۵۹ نفر نوبت چهارم را مصرف کردند.

رئیس مرکز بهداشت کوگلویه و بویار احمد گفت: در این مدت ۱۲۳ نوبت اول واکسن در شهرستان لندی تزریق شد، ۱۰ مورد نوبت اول، ۱۵ مورد نوبت دوم، ۶۷ مورد نوبت سوم دریافت کردند. و سه پرونده دریافت شد. دوز چهارم این شهرستان ۱۰۳٪.

وی گفت: ۱۵۹ دز واکسن در شهرستان دانا تزریق شد که ۲۱ دز اول، ۴۷ دز دوم، ۲۲ دز سوم و ۶۹ دز چهارم و میزان تزریق واکسن در این شهرستان بود. شهر ۸۰ درصد است. .

این مسئول گفت: ۷۹ دوز واکسن در باشه تزریق شد که نوبت اول به پنج نفر، نوبت دوم به پنج نفر، نوبت سوم به ۲۴ نفر و نوبت چهارم به ۴۵ نفر تزریق شد. . میزان واکسیناسیون میزان واکسیناسیون در این شهر ۶۶ درصد است.

بانشی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر نوبت اول، ۱۴ نفر نوبت دوم، ۱۲ نفر نوبت سوم و ۵۰ نفر نوبت چهارم دریافت کردند.

وی گفت: در شهرستان بویار احمد ۳۰ نفر نوبت اول، ۴۴ نفر نوبت دوم، ۱۲۶ نفر نوبت سوم و ۳۳۸ نفر نوبت چهارم دریافت کردند.

وی ادامه داد: در شهرستان بهامی ۱۴ نفر نوبت اول، ۹ نفر نوبت دوم، ۲۳ نفر نوبت سوم، ۶۰ نفر نوبت چهارم و در مجموع ۱۰۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته واکسن دریافت کردند.
بنشی ادامه داد: در شهرستان مارگون یک نفر نوبت اول، ۷ نفر نوبت سوم، ۳۶ نفر نوبت چهارم و میزان واکسیناسیون در این شهرستان ۴۴ درصد بوده است.

رئیس مرکز بهداشت کوگلویه و بویار احمد گفت: در شهرستان کهگلویه ۲۰ نفر دوز اول، ۲۷ دوز دوم، ۱۸ دوز سوم، ۱۲۶ دوز چهارم و در مجموع ۱۹۱ نوبت دریافت کردند. از واکسن تزریق شده در این شهرستان نسبت تزریق واکسن ۳۵ مورد بوده که درصدی است.

بانشی در پایان خاطرنشان کرد: در جاچساران ۷ نفر نوبت اول، ۱۲ نفر نوبت دوم، ۲۵ نفر نوبت سوم و ۴۰ نفر نوبت چهارم دریافت کردند.

انتهای پیام/