رژیم لاغری سریع

حکم جالب یک قاضی در جوانرود/ تهیه شیرخشک برای شیرخوارگاه به جای زندان


کرونا :

حکم جالب یک قاضی در جوانرود/ تهیه شیرخشک برای شیرخوارگاه به جای زندان

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، اجتناب کرده اند صدور ۵۴۶ رأی مجازات حبس متفاوت در دادگستری کرمانشاه طی فرودین‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش کرونا، پرویز توسلی‌زاده، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: در فرودین‌ماه سال‌جاری ۵۴۶ مورد رأی مجازات حبس متفاوت در استان کرمانشاه صادر شده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حبس زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش گروه کیفری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مجازات‌های حبس متفاوت اجتناب کرده اند منویات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس قوه قضائیه است، افزود: در این راستا طی نشست‌های مختلف در سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جاری همراه خود قضات محاکم مختلف در در سرتاسر استان کرمانشاه این امر به یکی اجتناب کرده اند میل‌های دادگستری استان تغییر شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال قبلی حدود ۱۰ هزار رأی مجازات حبس متفاوت صادر شده است.

توسلی‌زاده خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند این آرای صادر شده توسط یکی اجتناب کرده اند قضات شهرستان جوانرود بوده کدام ممکن است به جای حبس ۲ ساله خصوصی پذیرفته است برای شیرخوارگاه زیر حمایت بهزیستی شیر خشک تهیه تنبل.

وی خاص کرد: برخی اشخاص حقیقی کدام ممکن است گمشده سابقه کیفری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته مرتکب جرایم دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم اهمیت می‌شوند نباید روانه زندان شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را صدها در دوره ها تأکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر داده‌ایم.

تأمین: فارس

تأمین : قدس تحت وب

نویسنده: