رژیم لاغری سریع

حقایقی درباره ی مضرات نمک


زیاده‌روی در خوردن نمک در نتیجه تحمیل فشار خون می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت الگوی غذایی همراه خود نمک زیرین در بالای همه چیز این عارضه کارآمد {خواهد بود}.مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی‌های کلیه اجتناب کرده اند بدست آمده بیش از حد نمک به طور قابل توجهی نمک تصفیه نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در مواردی تأثیر خوردن بیش از حد نمک در نتیجه تحمیل بیشتر سرطان ها شکم می‌شود.

نمک

حقایقی درباره ی مضرات نمک

آمارهای وزارت بهداشت نماد می دهد کدام ممکن است سرانه خوردن نمک در ایران، ۲ به همان اندازه سه برابر معمول جهانی است. در حالی کدام ممکن است خوردن نمک زیادی، بیماری های خطرناکی جستجو در دارد.

 

هشدارهای پی در پی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه توسعه ابتلا به بیماری های غیرواگیر در ملت برای عجله در جاری {افزایش است}، این واقعیت را بدیهی می سازد کدام ممکن است مردمان، به سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن شخصی اهمیت زیادی نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی خواهند ادراک کنند کدام ممکن است منشا بیماری های غیرواگیر، سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن ای است کدام ممکن است ما پیروی می کنیم. در حالی کدام ممکن است می توان همراه خود بردن برخی رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراکی ها، سلامت شخصی را تضمین کرد.

نمک

خوردن نمک در ایران، ۲ به همان اندازه سه برابر معمول جهانی است، با این حال نمی خواهیم قبول کنیم کدام ممکن است خوردن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراکی های پرنمک، اجتناب کرده اند اجزا ابتلا به بیماری های غیرواگیر است. از، منشا بیشتر اوقات بیماری های غیرواگیر کدام ممکن است شایع ترین آنها، مشکلات قلبی، بیشتر سرطان ها ها، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید…، هستند، مسئله فشارخون بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک شناخته شده به عنوان این مسئله تلقی تبدیل می شود. در حالی کدام ممکن است می توان همراه خود خوردن کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس نمک، سلامت شخصی را تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هدر سر خورد قیمت های بی مورد در بخش سلامت ملت، جلوگیری کرد.

حقایقی درباره ی مضرات نمک

دکتر افشین استوار مدیرکل محل کار مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، همراه خود خاص اینکه بیماری های غیرواگیر در کنترل ۷۶ نسبت اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی ها در ایران هستند، ذکر شد: در تجزیه و تحلیل دلیل برای از دست دادن زندگی در ملت در سال ۱۳۹۴، اجتناب کرده اند ۳۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ مورد از دست دادن زندگی گزارش شده برای تمام سنین، مشکلات قلبی همراه خود سهم ۴۴.۱۳ نسبت، اولین دلیل برای از دست دادن زندگی در ملت هستند، کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان حدود ۳۱ نسبت درمورد به سکته های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزی هستند.

حقایقی درباره ی مضرات نمک