جشن کودکان حسینی در ۶۰۰ نقطه مازندران برگزار می شود


کرونا:

جشن کودکان حسینی در 600 نقطه مازندران برگزار می شود

به گزارش «کرونا»، حسین مهدی نجدی با اشاره به اینکه ضیافت شیرخوارگان حسینی ساعت ۹ صبح فردا جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ در ۶۰۰ مسجد، مسجد و خانه مذهبی استانداری مازندران برگزار می شود، افزود: انتظار می رود تعهد به پاکیزگی کرونا در جایی که مهمانی برگزار می شود دستورالعمل هایی وجود دارد: بیشتر جلسات در فضاهای باز یا سرپوشیده با سقف های بلند برگزار می شود.

مدیر سمپوزیوم جهانی حضرت علی اصغر در مازندران گفت: در این مراسم که عمدتاً شیرخوارگان و کودکان ۲ تا ۳ ساله حضور دارند، لباس های متبرک و دسته های عزاداری بین عزاداران توزیع و اجرا می شود.

جشن نوزاد حسینی هر ساله در اولین جمعه ماه محرم در نقاط مختلف جهان برگزار می شود و فردا ۷۵۰۰ نقطه از جهان در ۴۵ کشور جهان این مراسم را برگزار می کنند.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: