رژیم لاغری سریع

جزییات حمله یک قلاده خرس به محیط‌بان چاروسا+تصویر


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند چاروسا اسلام جاودان دانش سرپرست ایمنی اطراف زیست استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار کرد: سعید انصاریان شخصیت دوست اهل شهرستان کهگیلویه، همراه خود کمک افراد آن شهرستان بخشی اجتناب کرده اند مناطق آزاد شایسته الگن بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه را همراه خود کمک ۳ جوان تولید دیگری به صورت خودجوش ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرق بانی می‌کنند.

جاودان دانش تصریح کرد: ساعتی پیش کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن ۳ جوان در محل قرق به صورت خودجوش مشغول گشت زنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بود، مورد حمله یک قلاده خرس اسپرسو ای قرار می‌گیرد.

سرپرست ایمنی اطراف زیست استان تصریح کرد: بر تأثیر این حمله جوان شخصیت دوست اجتناب کرده اند ناحیه هر ۲ انگشت دچار آسیب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مداوا  به درمانگاه از قلعه رئیسی اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به بیمارستان امام خمینی دهدشت منتقل شد.

جاودان دانش همراه خود ردیابی به اینکه گزاش ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است احتمالا خرس  نیز دچار آسیب شده افزود: برای صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم گزارش هم اکنون تیمی اجتناب کرده اند اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپزشکی شهرستان کهگیلویه در جاری اعزام به محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل حادثه هستند.

وی اظهار داشت : محل شیوع حادثه به همان اندازه مرز قلمرو ایمنی شده نزدیک به ۴۲ کیلومتر شکاف دارد.

گفتنی است، شخص زخمی اجتناب کرده اند اهالی روستای الگن چاروسا بوده کدام ممکن است هم اکنون در بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری او صحیح گزارش شده است.

انتهای پیام/۸۲۰۲۱