رژیم لاغری سریع

ثبت نام جشنواره بین‌المللی خوارزمی آغاز شد


به گزارش سرویس علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کرونا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی گروه پژوهش‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی ایران، سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش‌مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی همراه خود هدف فروش سنت کارآفرینی داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری‌ساری نتایج تحقیقات، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوران ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن بستر صحیح برای همکاری‌های آموزشی در سراسر جهان در سال جاری برگزار می‌شود.

ثبت نام در این دوران اجتناب کرده اند جشنواره اجتناب کرده اند بلافاصله آغاز می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک شهریور ماه یکپارچه دارد.

قالب‌های قابل پذیرش می‌بایست در هفده گروه تخصصی برای ادغام کردن فناوری‌های شیمیایی، مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر، آثار هنری، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص، علوم اساس، مهندسی عمران، مهندسی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فناوری، داروها، متالورژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت‌های نو، زیست فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اساس پزشکی، اطراف زیست، فناوری نانو، مهندسی هوافضا، مهندسی احساسی افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش، مهندسی مکاترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب برگزیده سودآور در ساخت سراسری در ۵ محور پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برای ادغام کردن پژوهش‌های بنیادی، پژوهش‌های استفاده شده، قالب‌های بهبود‌ای، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار به جشنواره بین‌المللی خوارزمی حاضر شود. 

نامزدها میتوانند اجتناب کرده اند طریق پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir همراه خود برای مشاوره نیمه سامانه‌ کامل جشنواره بین‌المللی خوارزمی نسبت به ثبت‌نام، حاضر مشخصات شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات قالب اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت رفتن شخصی را رئوس مطالب کنند. 

 

انتهای پیام/