رژیم لاغری سریع

تعطیلی عجیب یک واحد تولیدی بزرگ در شهرک فرودگاه یاسوج/ سرانجام تسهیلات میلیاردی چه می‌شود؟


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، ضرر بی نظیر این روزهای استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال است، شبیه به معضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی کدام ممکن است مدیریت معظم انقلاب سال‌های سال روی آن کف دست گذاشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا هر سال را در فرمان نوروزی همراه خود محوریت اشتغال ساخت دقیق می‌کنند.

در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد این ضرر حادتر اجتناب کرده اند سایر عوامل ملت است چرا کدام ممکن است ساخت آن چنانی در واحدهای تولیدی استان انجام نمی‌گیرد، معادن آن تقریباً غیر سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع اشتغال در استان وضعیت خوبی ندارد.

دعواهای سال‌های فعلی در ادارات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده‌های مشکل‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری‌های فله‌ای کدام ممکن است محیط‌های فراوانی برای استان تحمیل کرد شخصی دلیلی بر خم شدن اشتغال در استان است چرا کدام ممکن است اگر واحدهای تولیدی در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد سرزنده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مثال تاسیسات تولیدی قند یاسوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری موارد روی مدار ساخت قرار می‌گرفتند تولید دیگری معضلی به تماس گرفتن نیروهای اخراجی بیمارستان جلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مواردی اجتناب کرده اند این کف دست نداشتیم.

اکنون شنیده‌ها چنین می‌گوید کدام ممکن است یک واحد تولیدی همراه خود قابلیت فوق العاده بالای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در شهرک اقتصادی فرودگاه یاسوج به هر علت راکد مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارمندان درخواست شده است‌اند کدام ممکن است به همان اندازه اطلاع ثانوی برای مقابله با‌های شخصی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر راه‌اندازی تاسیسات تولیدی باشند.

شنیده‌ها می‌گوید کدام ممکن است این واحد تولیدی ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روایت تولید دیگری ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات بدست آمده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ماهی است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند اخذ تسهیلات باقی مانده است وارد مدار ساخت نشده است.

این در حالی است کدام ممکن است تسهیلات بودجه قیمت را برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای پرس و جو است کدام ممکن است اگر چنین تسهیلاتی به سرمایه گذار این واحد تولیدی داده شده چرا کار را آغاز نمی‌تدریجی به همان اندازه جدا از ساخت عده‌ای کارمند بینوا هم به نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوایی برسند.

گرچه شناسایی این واحد تولیدی نزد کرونا محفوظ است با این حال اجتناب کرده اند مسؤولان متولی همچون صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون مالی استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کارگروه تعمیر سبدها ساخت پیش بینی می‌رود کدام ممکن است این موضوع را پیگیری کنند چرا کدام ممکن است در صورت صحت صنوبر این تسهیلات میلیاردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن این واحد تولیدی، تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به بیت المال خیانت می‌شود.

انتهای پیام/س