رژیم لاغری سریع

تشیر احمدزاده خطاب به مدیران ادارات/ کوگیلویه و بویراحمد شرایط سختی دارد پس چرا جذب پول نمی شود؟


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، مونتاژ شورای آموزش و پرورش صبح در امروز به ریاست سیدعلی احمدزاده استاندار کهگیلووه و بویراحمد برگزار شد.

اولین اصل مونتاژ این مونتاژ نحوه برگزاری هفته بزرگداشت مقام معلم بود و در اصل کار دوم مونتاژ مشکلات فضای آموزشی شهرستان های استان به ویژه شهرستان بویراحمد مورد بحث و بازرسی قرار گرفت.

شهرستان بویراحمد دارای ۵۹۸ دانشگاه همراه خود ۲۸۰۵ گروه و ۶۸۵۰۷ اطلاعات آموز می باشد.

در جاری حاضر مساحت حال شهرستان ۵۳۱ و نیازمند ۶۲ دانشگاه است و به آگاه مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد هر ساله ۲۵۰۰ نفر به گروه اطلاعات آموزی شهرستان بویراحمد اضافه تبدیل می شود و همچنان باقی {می ماند}. خوب بمب ساعتی در هر مورد دیگر فاجعه آمیز {خواهد بود}.

تعمیر اشکال شدید ضعیف فضای آموزشی در شهرستان بویراحمد درهم آمدن است پشتکار و نیاز مسئولان و بعد از همه تخصیص شهرت است کدام ممکن است به تذکر اشکال اعتباری ندارد و پول در حساب آنها است.

حسینی مدیرکل نوسازی مدارس در مونتاژ شورای آموزشی اجتناب کرده اند اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان شهرت برای نوسازی مدارس خبر داد و ذکر شد: ۹۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند این شهرت به عنوان اعتبارات سراسری محرومیت زدایی است کدام ممکن است باید سرمایه گذاری ای ایجاد و جذب شود. مبلغ به همان اندازه نوک تیرماه استاندار باید در مرحله ملت رایزنی تدریجی به همان اندازه زمان جذب این شهرت افزایش یابد.

جبار کنی پور رئیس صفحه بحث دانشگاه ساز کهجیلویه و بویراحمد اجتناب کرده اند شهرت ۳ میلیاردی در حساب این صفحه بحث خبر داد و ذکر شد: خیرین خارج اجتناب کرده اند ملت متقاضی مونتاژ دانشگاه در استان هستند با این حال بلاتکلیفی سرمایه گذاری ها ما را سردرگم کرده است.

ولی کوگیلویه و بویراحمد به این تقاضا پاسخ داد و ذکر شد: در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج همراه خود فاجعه ضعیف فضای آموزشی مواجه هستیم و حدس و گمان به اسکان داده شود.

وی شکسته نشده داد: گاهی سوال کردن می کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند چه منبعی به استان پول بیاوریم، با این حال الان پول در حساب آقایان است، آن وقت مدارس ما همراه خود ضعیف شدید مواجه هستند و نمی توانیم شهرت جذب کنیم کدام ممکن است جای تاسف دارد.

احمدزاده همراه خود دقیق اینکه ما نمی‌خواهیم علیه کارهایی کدام ممکن است در مقامات‌های قبلی انجام نشده است صحبت کنیم، ذکر شد: ما اجتناب کرده اند مدیران پیش بینی داریم کدام ممکن است به عنوان جهادی حرکت کنند و به من می خواهم بگویند کدام ممکن است چقدر شهرت جذب کرده‌اند.

او ذکر شد: “من می خواهم به مرزرد زیلی بازدید کردم و اجتناب کرده اند دانشگاه آنجا بازدید کردم. دانشگاه نبود. شیشه ها و گرمکن و گرمکن نبود. اطلاعات آموزان می لرزیدند. با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است پول در ادارات بود ما نداریم. کدام ممکن است پشیمانم.”

احمدزاده خطاب به رئیس گروه مدیریت و این سیستم ریزی کهگیلویه و بویراحمد ذکر شد: تیمی تشکیل دهید و تجهیزات هایی را کدام ممکن است اعتبارات جذب نشده هر دو کمتر اجتناب کرده اند آن جذب شده است بازرسی کنید، کهگیلویه و بویراحمد در فقر و تنگدستی مسکن می تدریجی. شرایط دردسرساز، پس اجتناب کرده اند آن اعتبارات جذب نخواهد شد و این فاجعه است».

وی ذکر شد: در گذشته اجتناب کرده اند حضور در مونتاژ شورای آموزش و پرورش در جاری تحقیق طرحی در بخش کشاورزی بودم. سال پولی سه ماه تولید دیگری به نوک می رسد و اجتناب کرده اند گروه بازرسی استانی و قلمرو ای آرزو می کنم {در این} زمینه وارد حرکت شود.

سپس استاندار کوگیلویه و بویراحمد اجتناب کرده اند رئیس گروه این سیستم و بودجه نیازمند دلیل وضعیت اعتباری استان شدند کدام ممکن است علی شهابی نصاب ذکر شد: در بازدید رئیس جمهور به استان تخصیص نقدینگی و اسناد خزانه ۲ برابر شد.

وی ذکر شد: همه توافقات در مهر و آبان رد و بدل شد و تخصیص ها ادعا شد و دوره ها متعددی برای درو کردن اعتبارات اجتناب کرده اند اسناد خزانه برگزار شد و گفتیم درگیر این هستیم کدام ممکن است اعتبارات توسط ارگان ها جذب نشود. سال تا حد زیادی اجتناب کرده اند ۱۴۰۰ شهرت به استان می رسد.

رئیس گروه مدیریت و این سیستم ریزی کوگیلویه و بویراحمد ذکر شد: اعتبارات سراسری خوبی در اختیار اداره کل نوسازی مدارس قرار گرفته است و تجهیزات ها باید سرمایه گذاری های شخصی را پرانرژی کنند و حتی سه شیفت کار کنند.

شهابی نسب ذکر شد: ۲۸ میلیارد تومان اعتبارات نوسازی در زلزله مقاوم بود، با این حال این رقم به سرمایه گذاری های در جاری اقدام در سایر استان ها نیز اختصاص یافته است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه ۴۱ میلیارد شهرت اجتناب کرده اند محل اسناد خزانه و نقدینگی آموزش و پرورش، ذکر شد: ۹۰ میلیارد تومان باید اجتناب کرده اند محل اعتبارات تمدید جذب شود.

الشهابی همراه خود دقیق اینکه ۱۰۰ نسبت تخصیص ها در حساب تجهیزات ها است، ذکر شد: اگر تجهیزات ها نتوانند جذب کنند، ادعا می کنیم کدام ممکن است واگذار می کنیم و نمی خواهیم اعتباری اجتناب کرده اند استانداری برگردانیم.

وی همراه خود ردیابی به تخصیص ۸۰ میلیارد تومان شهرت به ۴ بیمارستان در شهرستان و ۵ میلیارد تومان به ساختمان جدید سوئیچ خون، ذکر شد: دانشکده علوم پزشکی باید بدون در نظر گرفتن سریعتر این میزان را جذب تدریجی.

پس اجتناب کرده اند شفاف سازی رئیس گروه مدیریت و این سیستم ریزی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است قرار بود ۵۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کنیم کدام ممکن است تهران باید همراه خود آن موافقت تدریجی.

وی ذکر شد: من می خواهم نمی گویم در آموزش و پرورش کمک نمی کنم، با این حال اگر بخواهم برای آموزش و پرورش پول بدهم در سایر اسبابک ها عقب می مانیم. راه می الگو به همان اندازه آب بیاورند، ما باید به در نظر گرفته شده آنها باشیم، اگر کف دست به کف دست هم دهیم و در روستاهای محروم و دورافتاده پل نسازیم، فاجعه رودخانه همچنان برای افراد {غم انگیز} {خواهد بود} کدام ممکن است ۷ نفر در یکی اجتناب کرده اند فرمان غرق شدند. مناطق به انگیزه ضعیف پل و ۷۰ خانوار عزادار شدند.

احمدزاده در خاتمه بر لزوم جذب اعتبارات حال در حساب های تجهیزات ها به ویژه آموزش و پرورش و مرمت مدارس تاکید کرد به همان اندازه استان در بخش فضای آموزشی همراه خود این شرایط بحرانی مواجه شود.

انتهای پیام/ ۸۲۰۲۴