بیش از ۳۸ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به دامداران گچساران پرداخت شد


به گفته کرونا، در راستای هدفمندی حمایت از خوراک و خوراک دام برای حمایت از تولیدکنندگان در اکثر دامداران، تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت شد.

دستلاف امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در جاچساران اظهار داشت: در راستای طرح هدفمند حمایت از خوراک دام و خوراک دام برای حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور، زنبورداری و شیلات، تسهیلات به کارت غالب دومدار در این شهرستان از ابتدای سال جاری پرداخت شده است. پایان سال گذشته عمومی.

وی گفت: سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات کارت دام به ۳۶ نفر از واجدین شرایط در شهرستان جاچساران پرداخت شد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جاچساران با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیلات با همکاری این دستگاه اجرایی و بانک کشاورزی انجام شد، گفت: تاکنون در سالگری ۳۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال تسهیلات به ۵۲ دستگاه پرداخت شده است. متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش.

دوستلاف گفت که این میزان تسهیلات از طرح حمایت هدف پرداخت شده است.

وی گفت: این تسهیلات فقط برای خرید علوفه (خوراک دام و طیور) بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جاچساران با اشاره به اینکه تسهیلات با ۱۰ درصد سود بانکی پرداخت می شود، گفت: در این صورت پرداخت این تسهیلات کمک موثری در تامین نهاده های دام و طیور است.

دوستلاو گفت: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش همچنان ادامه دارد و از آنجایی که این تسهیلات شناور است، لازم است دامدارانی که شرایط را دارند در اسرع وقت برای معرفی به مراکز تلاش کشاورزی روستاها مراجعه کنند. امکانات را دریافت کنید.

انتهای پیام/