رژیم لاغری سریع

بواسیزومب Bevacizumab – اعتبار نوین


اشیا خوردن داروی بواسیزومب Bevacizumab

 بواسیزومب Bevacizumab

اشیا خوردن بواسیزومب

– معامله با بیشتر سرطان ها متاستاتیک کولورکتال
– معامله با بیشتر سرطان ها ریه همراه خود سلول های غیرکوچک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر بشره ای ( توقف ناپذیر، پیشرونده در موضع، راجعه هر دو متاستاتیک)
– معامله با گلیوبلاستومای پیشرونده ( اثربخشی بستگی دارد الگو پاسخ دهی شخص دارد )
– معامله با بیشتر سرطان ها متاستاتیک سلول های کلیوی
 اشیا خوردن Unlabaled:
– معامله با بیشتر سرطان ها متاستاتیک سینه، بیشتر سرطان ها راجعه دهانه رحم، بیشتر سرطان ها راجعه تخمدان، سارکومای احساس احساسی ( آنژیوسارکوما هر دو همانژیوپریسیتوما/ تومور فیبری انفرادی )، دژنراسیون تکیه کن به سن ماکولا ( AMD )

مکانیسم تأثیر بواسیزومب

*
-آنتی بادی مونوکلونال نوترکیب انسانی
مهار تکثیر اندوتلیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل عروق خونی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تعویق در انبساط سایر احساس ها؛ اجتناب کرده اند جمله احساس های متاستاتیک (اجتناب کرده اند طریق پیوستن به صورتحساب انبساط اندوتلیال عروقی (VEGF)، خنثی سازی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند پیوستن آن به گیرنده¬های اندوتلیال (Flt-1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید KDR))

فارماکوکینتیک بواسیزومب

*
نیمه عمر:
وریدی کودکان (۲۱-۱ سال) ۱۴.۶-۴.۴ روز، بزرگسالان ۵۰-۱۱ روز
اینتراویترال ۱۰-۵ روز

منع خوردن بواسیزومب

مواردی اجتناب کرده اند ممنوعیت خوردن ندارد

مشکلات جانبی بواسیزومب

*
مشکلات شایع (%۱۰<):
قلبی عروقی: افزایش فشار خون، ترومبوآمبولی وریدی، ادم محیطی، افت فشار خون، ترومبوز شریانی
سیستم اعصاب مرکزی: خستگی، درد، عوارض، سرگیجه، بی خوابی، اضطراب، نقطه ضعف گروه های عضلانی، اختلال صدا، دیس آرتری (گفتارفلجی)، اختلال چشایی
پوستی: درماتیت اکسفولیاتیو، خشکی منافذ و پوست
غدد داخل ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم: نارسایی تخمدان، افزایش قند خون، کاهش منیزیم خون، کاهش پوند، کاهش سدیم خون، کاهش آلبومین خون
گوارشی: تهوع، اسهال، کاهش تمایل به غذا، درد معده، تحریک دهان، درد شکمی
ادراری تناسلی: عفونت مجاری ادراری، پیدایش پروتئین در ادرار، درد لگن
هماتولوژی انکولوژی: ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، خونریزی ریوی، نوتروپنی، کبودی، لنفوسیتوپنی، خونریزی مقعدی
عصبی، عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکلتی: درد مفاصل، درد انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا، کمردرد، درد عضلانی
چشمی: بیماری سیستم اشکی توجه
کلیوی: افزایش کراتینین سرم
تنفسی: خون دماغ، تنگی نفس، سرفه، رینیت آلرژیک، گلودرد، سینوزیت
متفرقه: مشکلات زخم پس اجتناب کرده اند جراحی
مشکلات نسبتا شایع (%۱۰-۱):
قلبی عروقی: کاهش کسر تخلیه بطن چپ، ترومبوز، ترومبوز ورید عمقی، ترومبوز شریان، ترومبوز ورید موجود در شکمی، سنکوپ، اختلال کار کردن بطن چپ، آمبولی ریه
سیستم اعصاب مرکزی: درد
پوستی: سلولیت، زیتس ولگاریس
غدد داخل ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم: کاهش پتاسیم خون، کم آبی هیکل
گوارشی: بواسیر، خشکی دهان، خونریزی لثه، درد مقعدی، یبوست، دهانه شدن تجهیزات گوارش، رفلاکس، تحریک لثه، زخم دهانی، فیستول گوارشی، گاستریت، درد لثه
ادراری تناسلی: خونریزی واژن
هماتولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انکولوژی: خونریزی
عفونی: عفونت، آبسه دندان
عصبی، عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکلتی: سستی
چشمی: تاری دید
گوشی: وزوز گوش، ناشنوایی
تنفسی: آبریزش سوراخ بینی، علایم درمورد به سوراخ بینی، احتقان سوراخ بینی، رینیت
متفرقه: فیستول (مقعدی)، پاسخ درمورد به انفوزیون
سایر مشکلات (نسبت مبهم):
قلبی عروقی: سکته قلبی حاد، آنژین صدری، سکته مغزی، خونریزی داخل جمجمه ای، حمله ها ایسکمی گذرا
گوارشی: فیستول مجرای صفراوی، خونریزی گوارشی، استفراغ خونی، فیستول نای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلق
ادراری تناسلی: فیستول مثانه، فیستول واژن، خونریزی واژینال
کلیوی: فیستول کلیوی
تنفسی: فیستول برونش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه، هموپتزی (خلط خونی)