بهره مندی از راه آسفالت ۲۶ روستای روستای البشیت با وام


به گزارش ‘کرونا’، اسماعیل باقری از شهرستان جاچساران در مراسم افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی بچت گفت: در حوزه راه روستایی بیش از ۲۶ روستا در این شهرستان آسفالت شده است.

وی گفت: آسفالت این میزان راه در روستاها با وام بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

مدیرکل شرکت سهامی مسکن شهرستان کوگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای آسفالت این میزان راه روستایی ۵۵۰ تن قیر رایگان تخصیص داده شده است، گفت: این میزان از راه های روستایی به میزان ۵۵۰ تن قیر رایگان در نظر گرفته شده است.

باقری تصریح کرد: این روستاها شامل بیزن، کیش ظفری، چهار راه گشن، سرابز، ده کوهن، کالگ امیرشیخی، ده بزرگ و گوهرغان است.

وی افزود: ۵۰ درصد معابر روستاهای البشیت نیاز به زیرسازی و آسفالت دارد.

ویا باقری: امروز نوسازی مسکن روستایی، آسفالت معابر و مهار سیل به ویژه در روستاهای مسیر سیلاب از سیاست های مهم شرکت مسکن روستایی است.

رئیس شرکت سهامی مسکن جاچساران و بچت خاطرنشان کرد: از این میزان ۷ پروژه در حوزه ساماندهی فضایی از جمله ساخت دیوارهای حائل و سنگ فرش در حال اجراست.

رگپور گفت: این تعداد پروژه در روستاهای نرگ موسی، ده بزور، الکان، ده کوهن، شره جشین و دامیا بچت در حال اجراست.

وی افزود: سال گذشته ۷۲ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح ها در نظر گرفته شد که بیش از ۵۱ میلیارد ریال آن جذب شد.

رئیس شرکت سهامی مسکن جاچساران و باشیت ادامه داد: طرح هادی تاکنون در ۵۱ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان اجرا شده است.

رگپور افزود: برای تکمیل پروژه های هادی در بشیت بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی گفت: آسفالت راه روستاهای اسلام آباد، بیشت کوه، حاجی قلندر، بادستان، شام خون، شام بلبل، میلی برفی، غزکان، نزنگون، تنگ همگون، سرابز، خان احمد، قصاب، اهروک، دارک و لار در گذشته است. چند سال، انجام شده است.

انتهای پیام/