رژیم لاغری سریع

بهره برداری از (*۱۵*) های زیرزمینی قابل توسعه نیست/ ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان وجود دارد


به گزارش کرونا از گرگان، به نقل از روابط نهایی نمایندگی (*۱۵*) قلمرو ای گلستان، سید محسن حسینی به رویداد دوم فروردین روز جهانی (*۱۵*) اظهار داشت: بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین روز از ماه مارس به تماس گرفتن روز جهانی (*۱۵*) معروف است. از سوی گروه ملل متحد کدام ممکن است مصادف همراه خود دومین روز از وروردان است، مانترا روز جهانی (*۱۵*) در سال ۲۰۲۲ همراه خود عنوان «(*۱۵*) های زیرزمینی، توجه اندازی نامرئی» محدوده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مانترا بر این واقعیت کانون اصلی دارد کدام ممکن است سفره های زیرزمینی شناخته شده به عنوان یکی از مخازن آبی جهان، هستند. ظرفیت های شخصی را از کف دست می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است گاهی اوقات مجازات ها انتقادی برای افراد جهان داشته باشد، از قابل مبادله نیست.

وی افزود: یکی از نیازها نامگذاری سالانه روز جهانی (*۱۵*)، اختصاص در زمان حال شناخته شده به عنوان روز فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه سازی مردمان نسبت به (*۱۵*) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای گرامیداشت آن در سال جاری همراه خود meting out نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری کنفرانس، سمینار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه است. علاوه بر این همراه خود ملاحظه به اهمیت دارایی ها (*۱۵*) زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی از آنها، به موضوع (*۱۵*) های زیرزمینی اختصاص کشف شد.

مدیرعامل نمایندگی (*۱۵*) قلمرو ای گلستان اظهار داشت: در استان گلستان سالانه حدود ۲۰ هزار حلقه چاه مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد کدام ممکن است منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۷ میلیون متر تاس از (*۱۵*) زیرزمینی را استخراج می کنند.

حسینی افزود: ۹۴ نسبت از منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ میلیون مترمکعب پتانسیل (*۱۵*) های زیرزمینی تجدیدپذیر سالانه استخراج تبدیل می شود کدام ممکن است ۸۱ نسبت آن از طریق چاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال های مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ نسبت از طریق چاه های غیرمجاز استحصال تبدیل می شود.

* از سال ۲۰۰۸، نمایندگی (*۱۵*) قلمرو ای مجوز جدیدی برای درو کردن (*۱۵*) های زیرزمینی جدید صادر نکرده است.

وی تصریح کرد: در استان گلستان بهره برداری از (*۱۵*) های زیرزمینی قابل توسعه نیست، متعاقباً از سال ۱۳۸۷ نمایندگی (*۱۵*) قلمرو ای مجوز جدیدی برای درو کردن (*۱۵*) های زیرزمینی جدید برای بخش کشاورزی کدام ممکن است بلعیدن کننده بی نظیر (*۱۵*) است، صادر نکرده است. .

مدیرعامل گلستان همراه خود دقیق اینکه در استفاده بهینه از دارایی ها (*۱۵*) زیرزمینی نیازمند سنت سازی اصولاً هستیم، افزود: هر ساله متنوع دکل حفاری غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه آن همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری تجهیزات های ذیربط توقیف تبدیل می شود. ایفای موقعیت پرانرژی در جلوگیری از حفاری غیرمجاز چاه کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به محدودیت دارایی ها (*۱۵*) زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات فراوان ناشی از درو کردن بی رویه، اقدامات اصولاً در این زمینه حیاتی است.

انتهای پیام/۲۳۰۷/