بهترین غذا برای پیشگیری از سرطان


عصاره کامل گوجه فرنگی از رشد، تولید مثل و گسترش سلول های سرطانی معده در بدن جلوگیری می کند و به همین دلیل برای پیشگیری و درمان سرطان معده مفید است.

گوجه فرنگیها

بهترین غذا برای پیشگیری از سرطان

سرطان معده یکی از کشنده ترین سرطان ها در جهان است.

بیماری های قلبی عروقی نیز عامل اصلی مرگ و میر در جهان است.

عصاره کامل گوجه فرنگی از رشد، تولید مثل و گسترش سلول های سرطانی معده در بدن جلوگیری می کند و به همین دلیل برای پیشگیری و درمان سرطان معده مفید است.

گوجه فرنگی همچنین از بیماری های قلبی عروقی مانند سکته مغزی و مرگ جلوگیری می کند. ماده ای به نام لیکوپن موجود در گوجه فرنگی که باعث رنگ قرمز آن می شود در تاثیر آن نقش دارد.