رژیم لاغری سریع

بهترین راهکارها برای حفظ سلامت کلیه


خوب رژیم غذایی مفید سرشار اجتناب کرده اند میوه، سبزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر مانع اجتناب کرده اند {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آسیب کلیه می‌شود

کلیه

بهترین راهکارها برای حفظ سلامت کلیه

همراه خود تعدادی از اقدام آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید می‌توان اجتناب کرده اند این عضو مهم هیکل ایمنی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن آن را افزایش بخشید:

تحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی اجتناب کرده اند راهکارهای کارآمد برای ترتیب فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دیابت به شمار می‌آیند. این بیماری‌ها اجتناب کرده اند شایع‌ترین توضیحات بروز نارسایی کلیوی هستند. به معنای واقعی کلمه هستند ۳۰ سهم {افرادی که} تحمل معامله با دیالیزی قرار می‌گیرند دچار دیابت هستند.

فشار خون‌تان را مرتب مدیریت کنید

فشار خون

فشار خون دومین دلیل برای شایع نارسایی کلیوی است. هنگامی‌کدام ممکن است رگ‌های خونی به مدت تمدید شده تحمل فشار قرار گیرند، دچار آسیب می‌شوند. برای بهزیستی کلیه‌ها مورد نیاز است فشار خون پائین‌تر اجتناب کرده اند ۱۴۰/۹۰ میلیمتر جیوه باشد. علاوه بر این {فشار خون بالا} باید به وسیله دارو تحمل مدیریت درآید.

رژیم غذایی مفید داشته باشید

سبزیجات

خوب رژیم غذایی مفید سرشار اجتناب کرده اند میوه، سبزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر مانع اجتناب کرده اند {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آسیب کلیوی می‌شود. {اضافه وزن} بیشتر اوقات باعث افزایش فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت می‌شود. متعاقباً باید اجتناب کرده اند خوردن نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای پرنمک پرهیز کرد، از باعث افزایش فشار خون می‌شود.

به حد کافی آب بنوشید

آب

خوردن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات برای کمک به کلیه برای خلاص شدن از شر داروها زائد مورد نیاز است. طرفدار می‌شود روزانه ۱/۵ به همان اندازه ۲ لیتر آب بنوشید. افرادی که ورزش‌های ورزشی دارند می‌توانند مقدار بیشتری آب خوردن کنند، در هر مورد دیگر بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات نیز قابل دستیابی است باعث بروز اشکال شود. همراه خود این جاری این میزان آب به افرادی طرفدار می‌شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند کلیه‌های مفید برخوردارند. بیمارانی کدام ممکن است دیالیز می‌شوند باید میزان خوردن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات را کاهش دهند.