رژیم لاغری سریع

بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate – اعتبار نوین


اسبابک ها بلعیدن داروی بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate

 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate

اسبابک ها بلعیدن بلئومایسین سولفات

بلئومایسین در معامله با بیشتر سرطان ها سلول های سنگفرشی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن،گلو، سرویکس، منافذ و پوست، کلیه، مهبل وبیضه بلعیدن تبدیل می شود. این دارو علاوه بر این قابل دستیابی است در افوزیون های بدخیم پریتونال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلورال را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با لنفوم هوچکینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر هوچکینی کارآمد باشد.

مکانیسم تأثیر بلئومایسین سولفات

*
-مهارکننده سنتز DNA در فازهای G2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید M (همراه خود پیوستن به DNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن تک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورشته ای)
– مهارکننده سنتز RNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین در فازهای G2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید M (به میزان کمتر)

فارماکوکینتیک بلئومایسین سولفات

*
فریب دادن:
عضلانی ۱۰۰%
زیرجلدی ۷۰%
موجود در پرده جنب ۴۵%
پیک پلاسمایی: ۶۰-نیم ساعت
پیوستن به پروتئین: ۱%
متابولیسم: غیرفعال سازی آنزیمی توسط بلئومایسین هیدرولاز (عالی آنزیم سیستئین پروتئاز سیتوزولی است کدام ممکن است به¬ طور فشرده در احساس¬های نرمال (کنار منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه) تخصیص شده است.)
نیمه عمر: وریدی ۲ ساعت
خلاص شدن از شر: ادراری (وریدی ۶۵%، موجود در پرده جنب ۴۰%)

مسائل جانبی بلئومایسین سولفات

*
مسائل شایع (%۱۰<):
قلبی عروقی: فلبیت
سیستم اعصاب مرکزی: درد ناشی اجتناب کرده اند تومور
پوستی: هایپرپیگمانته شدن، استریای آتروفیک، اریتم، پوسته‌ریزی منافذ و پوست (عمدتا کف انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا)، هایپرکراتوز منافذ و پوست، وزیکول موضعی، راش پوستی، اسکلروز پوستی، ریزش مو (بازگشت پذیر پس اجتناب کرده اند برداشتن معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن به دوز)، تنظیمات بستر ناخن (بازگشت پذیر پس اجتناب کرده اند برداشتن معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن به دوز)
غدد داخل ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم: افت پوند
گوارشی: تحریک دهان، موکوزیت، بی اشتهایی
متفرقه: پاسخ های تب دار
همراه خود احتمال رخداد بین ۱ به همان اندازه ۱۰ سهم:
پوستی: اونیکولیز (جداشدن ناخن اجتناب کرده اند بستر)، خارش، ضخیم شدن منافذ و پوست
ازدیاد حساسیت: پاسخ شبه آنافیلاکسی (لرز، گیجی، تب، افت فشار خون، خس خس؛ زمان بروز: بلافاصله هر دو پس اجتناب کرده اند تعدادی از ساعت تاخیر)
عصبی، عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکلتی: اسکلروز منافذ و پوست (چاپ شده)
تنفسی: افزایش سرعت تنفس، رال (صداهای غیرطبیعی ریه)، پنومونی بینابینی، فیبروز ریوی، هایپوکسی

تداخلات دارویی بلئومایسین سولفات

*مشخصات عمومی تداخلات:
اطلاعاتی گزارش نشده است.

تداخلات کلاس X (پرهیز):
ب.ث.ژ (موجود در مثانه‌ای)، برنتوکسیمب ودوتین، کلادریبین، ناتالیزومب، پیمکرولیموس، تاکرولیموس (موضعی)، اوپاداسیتینیب، واکسن‌ (خشمگین)

کاهش نتایج داروها توسط بلئومایسین:
ب.ث.ژ (موجود در مثانه‌ای)، بررسی پوستی کوکسیدیوئید ایمیت، لنوگراستیم، لیپگفیلگراستیم، نیوولومب، فنی‌توئین، پیدوتیمود، سیپولوسل-تی، واکسن آبله را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبله میمونی (خشمگین)، ترتوموتید، واکسن‌ (غیرفعال)، واکسن‌ (خشمگین)

کاهش نتایج بلئومایسین توسط داروها:
اکیناسه

افزایش نتایج داروها توسط بلئومایسین:
باریسیتینیب، فینگولیمود، لفلونامید، ناتالیزومب، سیپونیمود، توفاسیتینیب، اوپاداسیتینیب، واکسن‌ (خشمگین)

افزایش نتایج بلئومایسین توسط داروها:
برنتوکسیمب ودوتین، کلادریبین، دنوزومب، جمسیتابین، فاکتورهای محرک کلونی گرانولوسیت (GCSFs)، اوکرلیزومب، پالیفرمین، پیمکرولیموس، رفلومیلاست، تاکرولیموس (موضعی)، تراستوزومب

تداخل همراه خود وعده های غذایی:
اشاره کردن نشده است.