رژیم لاغری سریع

برای جلوگیری از آلزایمر چه کنیم؟


تخریب ذهن هر دو «دمانس» یکی از بهترین خطراتی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسن همراه خود آن روبه‌رو هستند. شایع‌ترین نوع دمانس هر دو شبیه به تخریب ذهن نیز آلزایمر است کدام ممکن است آماری رو به انبساط داشته است.

سالمند بازنشسته

برای جلوگیری از آلزایمر چه کنیم؟

از گرفتن خوب رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل، بازی مشترک، عدم استعمال سیگار، مدیریت فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن کمک می‌تدریجی به همان اندازه همراه خود تخریب ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلزایمر مقابله کنیم.

تخریب ذهن هر دو «دمانس» یکی از بهترین خطراتی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسن همراه خود آن روبه‌رو هستند. شایع‌ترین نوع دمانس هر دو شبیه به تخریب ذهن نیز آلزایمر است کدام ممکن است آماری رو به انبساط داشته است.

آمار اشخاص حقیقی تحت تأثیر دمانس در تعدادی از سال جدیدترین روندی صعودی داشته است، با این حال دانشمندان می‌گویند کدام ممکن است انبساط مبتلایان تحت تأثیر دمانس در برخی عوامل در سال جاری میلادی تدریجی مانده است. یکی از توضیحات بی نظیر این اتفاق توجه بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع‌رسانی با اشاره به سبدها .

آلزایمر شاید از تذکر فیزیکی شخص را دچار مسائل رفتاری تدریجی، با این حال بهترین آسیب آن جلوگیری از حافظه است. آلزایمر برای برخی حتی از نابودی هم تلخ‌تر است. گزارش‌های پزشکی جدیدترین در پادشاهی متحد حاکی از الگو تدریجی اشخاص حقیقی تحت تأثیر دمانس دارد کدام ممکن است شبیه به‌طور کدام ممکن است گفتیم توجه بخشی یکی از سبدها آن {بوده است}.

از طرف تولید دیگری، گروه سالخوردگان در پادشاهی متحد رو به کاهش داشته کدام ممکن است همین امر نیز به نوبه شخصی در کاهش آمار اشخاص حقیقی تحت تأثیر دمانس کارآمد {بوده است}. گفتنی است بنا به پیش‌سوراخ بینی‌های ۲۰ سال پیش، آمار قربانیان به دمانس در سال جاری میلادی باید روندی صعودی داشته باشد کدام ممکن است یافته‌های جدیدترین همراه خود آن مغایرت دارد.
با این حال برای کاهش احتمال ابتلا به دمانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایع‌ترین نوع آن آلزایمر، باید چه کارهایی انجام دهیم؟ در شکسته نشده همراه خود شش راه کشتی همراه خود دمانس شناخته شده شوید.

 

ورزش مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره

در سال قبلی میلادی پژوهشی جذاب {در این} اتصال چاپ شده شد کدام ممکن است نماد داد ۳۰ به همان اندازه ۴۰ دقیقه پیاده‌روی روزانه آن هم به مدت سه روز در هفته می‌تواند ساختارهای مغزی مرتبط همراه خود تخریبِ شناختی در روزی پیر شدن را یک بار دیگر دوباره کار کردن تدریجی.

پژوهشگران علاوه بر این می‌گویند کدام ممکن است «استاتین» هم می‌تواند نقشی تقویت می کند در مخالفت با ایمنی ذهن از دمانس داشته باشد. استاتین به داروهای کاهنده کلسترول خون مشاوره می‌شود کدام ممکن است به اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری‌های قلبی کمک می‌تدریجی.

 

برای جلوگیری از آلزایمر چه کنیم؟

سیگار را توقف کنید

سیگار

تمامی پژوهش‌های {انجام شده} در ارجاع به سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمانس نماد می‌دهند کدام ممکن است احتمال ابتلای اشخاص حقیقی سیگاری به دمانس به مراتب اصولاً از اشخاص حقیقی غیر سیگاری است. در واقع باید آن دسته از پژوهش‌هایی کدام ممکن است توسط صنایع دخانیات سرمایه‌گذاری شدند را استثنا گرفت!

 

برای جلوگیری از آلزایمر چه کنیم؟