رژیم لاغری سریع

انواع دوچرخه و قیمت آنها


{در این} نیمه به طور کوتاه به راه اندازی شد انواع دوچرخه های کودک و شهر به همان اندازه کوهستان و BMX می پردازیم و با توجه به قیمت های تقریبی آنها دسترس در بازار صحبت می کنیم.

دوچرخه

دوچرخه های کودکان اجتناب کرده اند حدود ۲ به همان اندازه ۱۰ میلیون

انواع دوچرخه برای نوجوانان اجتناب کرده اند کوه گرفته به همان اندازه بزرگراه و غیره به راحتی در دسترس است است. با این حال همراه خود این همه انتخاب، چگونه می توانید دوچرخه صحیح برای فرزندتان بخرید؟ بهتر از شاخص مطابقت دوچرخه مقیاس به همان اندازه کودک در هنگام دوچرخه استفاده بافت راحتی تنبل. برای گرفتن دوچرخه صحیح بیشتر است کودک چندین دوچرخه را خودش امتحان تنبل به همان اندازه فرصتی داشته باشد روی صندلی بنشیند، فرمان را بگیرد، ترمز تنبل، دوچرخه را بچرخاند و رکاب بزند.

دوچرخه های شهری از سه میلیون به همان اندازه ۷۰ میلیون

این دوچرخه عالی مانکن ژنریک است کدام ممکن است چون آن است اجتناب کرده اند نامش پیداست تا حد زیادی در شهر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اکثریت اینها دوچرخه ها تا حد زیادی در هلند مورد استفاده قرار می گیرند و این دلیل است به آن است ها دوچرخه هلندی نیز می گویند. این محصول دارای لاستیک های باریک برای افزایش امنیت هنگام ترمزگیری است. دسته اکثریت اینها دوچرخه ها تمیز و ۹ چندان عریض است کدام ممکن است به سادگی اجتناب کرده اند بزرگراه های باریک بین اشخاص حقیقی و برخی خودروها رفتن تنبل. دوچرخه های شهری به انواع مختلفی جدا کردن می شوند کدام ممکن است دارای داروها و با بیرون داروها هستند. اگر مسیرهای ممکن است دارای لاغر های زیادی در شهر هستند، می توانید اکثریت اینها را انواع کنید. یکی اجتناب کرده اند انواع دوچرخه های شهری «هیبرید» است کدام ممکن است اکثر قالب های اکثریت اینها دوچرخه ها به مانکن های کوهستانی نزدیک است. نوع عکس اجتناب کرده اند دوچرخه شهری خوب. این دوچرخه ها دارای فریم آلومینیومی و باتری در چرخ ورودی هستند. این باتری پس اجتناب کرده اند هزینه مناسب به همان اندازه ۳ ساعت می تواند مورد استفاده قرار گیرد و پس اجتناب کرده اند هزینه مناسب می توانید شناخته شده به عنوان عالی دوچرخه استاندارد اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید.

دوچرخه کوهستان محدوده قیمت: ۴ به همان اندازه ۷۰ میلیون

اجتناب کرده اند دوم ای کدام ممکن است اولین دوچرخه ها به مقیاس کافی برای سفر شدن در جاده های شهر کنار هم قرار دادن شدند، مردمان آغاز به آزمایش آنها در تمام سطوح قابل انجام کردند. در سال ۱۹۵۶ اولین مانکن مناسب دوچرخه کوهستان به نظر می رسد شد در فروشگاه دوچرخه “Dr. Gwynn” طراحی شد.این دوچرخه ها برای مسیرهای مشکل برانگیز دوچرخه استفاده کوهستان فکر شده است، قابل ملاحظه ترین تمایز بین دوچرخه های کوهستان و بزرگراه وجود سیستم افتادگی سرزنده ( ضربه گیر) است. و لاستیک های بالاتر، سیستم داروها محکم و نسبت داروها های زیرین تر (معمولا بین ۷-۹ داروها در چرخ عقب و کمتر از ۳ داروها در ورودی). ترمزهای دیسکی جدا از از گرفتن عالی به همان اندازه سه پاس، اجازه دوچرخه استفاده کدام ممکن است کمترین فشار و ضربه را روی انگشت اندازها داشته باشد دوچرخه های کوهستان انواع مختلفی دارند: دوچرخه های کوهستانی دردسرساز، ناخوشایند، بی تجربه آبی دردسرساز و همراه خود سیستم افتادگی مناسب کدام ممکن است هر کدام مشخصه های خاص شخصی را دارند و برای کاربردهای مختلف صحیح هستند. تمایز این مانکن ها در اینجا است. در انواع کمک فنرها و مکان سیستم افتادگی آنها.