انتشار آگهی فقدان مدرک تحصیلی در روزنامه


یکی از شروط اخذ مدرک تحصیلی جدید، انتشار دو یا سه بار آگهی مدرک تحصیلی مفقود شده در روزنامه است.

انتشار آگهی فقدان مدرک تحصیلی در روزنامه

انتشار آگهی فقدان مدرک تحصیلی در روزنامه


برخی از ما افراد فراموشکار هستیم که برخی از مدارک معتبر مانند گواهی منزل، گواهی خودرو، پایان خدمت، کارت سوخت، گواهی تحصیلی و … را گم می کنیم.

اگرچه مراحلی برای دریافت کپی از این مدارک وجود دارد، اما برخی از ما به دلیل بی تجربگی و ناآشنایی با مراحل اداری در حین گذراندن چند روز گم می شویم.

یکی از این مراحل آگهی چاپی موجود نیست نمره در روزنامه

به این ترتیب متقاضی باید اظهارنامه مفقودی را در روزنامه کثیرالانتشار سراسری در ۲ یا ۴ نوبت (بسته به نوع دانشگاه) چاپ کند.

متأسفانه مشاهده شده است که برخی افراد برای درج آگهی در نشریاتی که فاقد مجوز ملی هستند و در سطح وسیعی توزیع نمی شوند، هزینه های زیادی پرداخت می کنند.

یا شاید متنی تهیه کنند که بر اساس اساسنامه دانشگاه نباشد.

برای راهنمایی شما یک پیشنهاد ویژه برای شما داریم.

می توانید با کمترین هزینه و تنها با یک شماره تلفن، آگهی گواهی مفقودی را در روزنامه کثیرالانتشار چاپ کنیم.

شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲

انتشار آگهی فقدان مدرک تحصیلی در روزنامه