رژیم لاغری سریع

افزایش و کاهش قیمت اوراق مسکن


افزایش و کاهش قیمت اوراق مسکن طی تعدادی از ماه قبلی همچنان سوالی تقریبا بی پاسخ برای فعالان بازار مسکن است.

مسکن


معمولی قیمت هر رهن مسکن در کانال در هفته اول فروردین ماه امسال ۱۱۰ هزار تومان بوده کدام ممکن است مصادف همراه خود «کم بودن تقاضای مسکن»، «تقاضای کم برای رهن مسکن (رهن بازیابی مسکن)» و «نوک غیرواقعی» اجتناب کرده اند پیش بینی است. «تداوم جهش قیمت سهامداران {در این} بازار» اجتناب کرده اند ۶ به ۲۴ فروردین (کمتر اجتناب کرده اند ۲۰ روز) ۴ کانال افت کرد. بازرسی‌های جهانی اقتصاد نماد می‌دهد کدام ممکن است انواع انگشت شماری اجتناب کرده اند نامزدها رهن مسکن شناخته شده به عنوان «مشتریان بی نظیر رهن مسکن» در هفته‌های پایانی سال قبلی ایجاد شده‌اند. با توجه به ۲ هدف مهم یعنی «شکاف بیش از حد سقف رهن مسکن همراه خود قیمت واحدهای مسکونی» و علاوه بر این «عدم امکان تیز کردن قسط ماهانه رهن انواع زیادی اجتناب کرده اند خانوارهای متقاضی مسکن»، عملاً رهن‌های جدید موجود است. همراه خود تقاضای بیش از حد نامزدها کسب مسکن، نامزدها سودآور به اکتسابی رهن مسکن نشدند، شناخته شده به عنوان «حامی غول پیکر اوراق» در زمستان ۱۴۰۰ وارد بازار اوراق قرضه شدند و امتیاز رهن خریدند.

در پاییز سال قبلی سقف کسب و کالا مسکن در تمامی شهرها نسبت به ارقام زودتر ۲ برابر شد. به دلیل افزایش، سه گروه اجتناب کرده اند نامزدها رهن مسکن اقدام به کسب اوراق کردند. یکی اجتناب کرده اند گروه‌های مشتریان اوراق «بهتر از نامزدها کاندومینیوم» بودند کدام ممکن است همراه خود هدف تغییر واحد شخصی به واحد بیشتر، اجتناب کرده اند رهن جدید برای گرفتن اوراق، اخذ رهن و کسب آپارتمان استفاده کردند.

گروه تولید دیگری، انواع معدودی «ملک اولی» بودند کدام ممکن است منظور سکونت هر دو تمدید شده مدت و تقاضا رهن، رهن و آپارتمان نوساز منظور استفاده اجتناب کرده اند رهن جدید وارد بازار مسکن شدند.

راه اندازی شد حامی اصلی سهام

نظرسنجی ها گروهی اجتناب کرده اند نامزدها رهن مسکن را شناخته شده به عنوان مشتریان غول پیکر اوراق بهادار ایجاد می کنند. متعدد اجتناب کرده اند نامزدها {به دلیل} گرانی مسکن، کافی نبودن رهن بانکی برای تامین قیمت کسب آپارتمان و کمبود در تیز کردن اقساط ماهانه رهن مسکن سودآور به دسترسی بازار مسکن و کسب و کالا مسکن نشدند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود ملاحظه به محافظت نسبتاً خوشایند رهن جعل اجتناب کرده اند قیمت تعمیرات واحدهای مسکونی، فراوان اجتناب کرده اند نامزدها کدام ممکن است قصد کالا واحد شخصی را در عصر عید و کسب واحد بیشتر داشتند، رهن جعل اکتسابی کردند و آن را دوباره کار کردن کردند. وحدت آنها به معنای واقعی کلمه هستند فرآیند بازیابی را متفاوت فرآیند خیرخواهی کردند.

سقف رهن رهن مسکن در جاری حاضر ۸۰ به همان اندازه ۸ میلیون تومان است کدام ممکن است حدود ۶۰ به همان اندازه ۷۰ سهم قیمت دوباره کار کردن روال واحدهای مسکونی (برای ادغام کردن تعویض کابینت، تعویض طبقه، رنگ آمیزی، رنگ آمیزی و …) را محافظت می دهد. این در حالی است کدام ممکن است اقساط ماهانه این رهن حدود ۲.۵ میلیون تومان است کدام ممکن است برای گروه بزرگی اجتناب کرده اند متقاضیانی کدام ممکن است در موقعیت به تیز کردن بیش اجتناب کرده اند ۸ میلیون تومان اقساط برای رهن مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی در تهران نیستند، رقم معقولی است. .

این دلیل است تقاضا برای رهن مسکن در زمستان امسال افزایش یافته است. در حالی کدام ممکن است ارزیابی آمار تقاضای رهن مسکن همراه خود تقاضای رهن مسکن نماد می دهد کدام ممکن است انبساط تقاضای رهن مسکن نسبتاً کمتر اجتناب کرده اند تقاضای رهن مسکن در زمستان ۱۴۰۰ {بوده است}.

۴ کانال در ۱۸ روز

افزایش تقاضای رهن مسکن مسئله مهمی در انبساط تقاضای اوراق قرضه در زمستان ۱۴۰۰ بود. به معنای واقعی کلمه هستند یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش قیمت اوراق در زمستان سال قبلی افزایش تقاضا برای رهن مسکن (رهن های بازیگران) بود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پس اجتناب کرده اند ۲ برابر شدن سقف رهن مسکن در تمام شهرهای ایالت اجتناب کرده اند ابتدای پاییز ۱۴۰۰، تقاضا برای رهن مسکن نیز افزایش کشف شد و گروهی اجتناب کرده اند نامزدها بیشتر هر دو اولین خریدارها، اوراق را خریداری کردند و به این انجمن کسب کردند. خانه هایی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اوراق قرضه

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اجزا مهم در جهش قیمت اوراق در زمستان سال قبلی، «انتظارات غیرواقعی گروهی اجتناب کرده اند دارندگان اوراق» اجتناب کرده اند «جهش از حداکثر نرخ رهن مسکن» پس اجتناب کرده اند ۲ برابر شدن سقف رهن مسکن بود. برخی اجتناب کرده اند دارندگان اوراق به این باورند کدام ممکن است افزایش سقف رهن مسکن در نتیجه افزایش از حداکثر تقاضا برای اوراق می تواند، اوراق شخصی را دسترس در بازار در دسترس بودن نکردند هر دو همراه خود قیمت های فوق العاده بالا به مشتریان در دسترس بودن کردند. علاوه بر این در زمستان قبلی به افزایش از حداکثر قیمت اوراق مشارکت کمک کرد.

به معنای واقعی کلمه هستند ۴ مسئله در نوسان قیمت اوراق مشارکت داشتند. تحمل تاثیر این اجزا معمولی قیمت هر قلم اوراق رهنی در اسفند ماه سال قبلی به درجه ۱۳۶ هزار تومان (بالاترین درجه متوسط ​​قیمت اوراق در یک واحد ماه قبلی اجتناب کرده اند ابتدا) رسید.

متوسط ​​قیمت هر برگ رهن کدام ممکن است در شش ماهه اول سال قبلی ۵۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، در شش ماهه دوم ۱۰۰ هزار تومان بود. در نیمه دوم سال قبلی معمولی قیمت هر اوراق رهنی ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ متوسط ​​قیمت هر اوراق رهنی ۱۲۰ هزار تومان بود و در حالی کدام ممکن است متوسط ​​قیمت اوراق رهنی در اسفند ۱۳۶۰ ۱۳۶ هزار تومان بود، بازار اوراق در ۲۸ اسفند سال قبلی همراه خود معمولی قیمت ۱۲۸ قیمت کاهش یافته شد. هزار تومان تمام شد. با این حال اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱ به همان اندازه ۲۵ فروردین ماه سال جاری معمولی قیمت اوراق ۴ کاناله نزولی شد.

متوسط ​​قیمت هر رهن مسکن کدام ممکن است در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۶ هزار تومان رسیده بود، در ۶ فروردین امسال به ۱۱۱ هزار تومان و در ۲۴ واروردن به ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.

متوسط ​​قیمت اوراق در بازه قیمتی ۱۰۰۰۰۰ تومان اجتناب کرده اند ۱۹ به همان اندازه ۲۰ فروردین ماه تسویه شد. با این حال در ۱۴ و ۱۵ فروردین کانال ۹۰۰۰۰ سقوط کرد. متوسط ​​قیمت هر اوراق رهن مسکن ۵۰۰ هزار تومانی در ۱۳ فروردین ۹۷، ۱۴۰۰ تومان و ۱۵ فروردین ۹۲، ۱۳۰۰ تومان ادعا شد. با این حال قیمت اوراق تنها ۲ روز پس اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند کانال ۱۰۰ هزار تومانی به کانال ۹۰ هزار تومانی، کانال عکس بازگشت و در ۱۵ فروردین به ۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش کشف شد. هفدهم فروردین ماه معمولی قیمت هر اوراق ۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان و بیستم فروردین ۸۰ هزار تومان بود. اجتناب کرده اند ۲۱ فروردین معمولی قیمت اوراق وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد. در در زمان حال معمولی قیمت هر اوراق ۷۶ هزار تومان بود. متوسط ​​قیمت هر اوراق رهن مسکن ۵۰۰ هزار تومانی در ۳ فروردین برابر همراه خود ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود کدام ممکن است در ۳ فروردین برابر همراه خود ۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان و در ۲۴ فروردین برابر همراه خود ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

آمارها نماد می دهد کدام ممکن است قیمت اوراق اجتناب کرده اند ابتدای امسال آسیب دیده شده و تنها ۱۸ روز در ۴ کانال کاهش یافته است. این در حالی است کدام ممکن است معمولی قیمت هر اوراق ملکی در اسفند ماه سال قبلی رکورد تاریخی بالاترین درجه قیمت اوراق بود. متوسط ​​قیمت هر اوراق ملکی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۶ هزار تومان رسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر بالاترین معمولی درجه قیمت اوراق در یک واحد ماه قبلی رقمی بی سابقه است. پس اجتناب کرده اند پیک معمولی قیمت اوراق در اسفندماه، اجتناب کرده اند ابتدای فروردین ماه، معمولی قیمت اوراق در آستانه کاهش است و در هفته سوم فروردین ماه وارد کانال ۷۰ هزار تومانی شد. کانال ۷۰۰۰۰ تومان فینال قیمت اوراق در جریان پاییز ۱۴۰۰ دسترس در بازار اوراق بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن قیمت اوراق وارد الگو صعودی شد.

توضیحات کاهش قیمت ها

اگرچه افزایش ۲ برابری سقف رهن مسکن در نیمه دوم سال قبلی در نتیجه افزایش نسبی تقاضا برای اوراق و رهن مسکن شد، با این حال این افزایش به ۲ هدف اصلی در نتیجه تقاضای هیجانی دسترس در بازار سهام و مسکن نشد. مسئله اول محافظت شکاف بیش از حد بین توانایی محافظت رهن و قیمت مسکن همراه خود وجود ۲ برابر شدن سقف رهن مسکن و مسئله دوم عدم بالقوه تیز کردن اقساط ماهانه این رهن {برای بسیاری} اجتناب کرده اند خانوار های بی سرپرست است.

معمولی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در زمستان سال قبلی ۳۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان {بوده است}. رهن ۴۸۰ میلیون تومانی این زوج منطقیتنها ۱۵ متر مربع اجتناب کرده اند قیمت کسب عالی آپارتمان روزمره در قلمرو روزمره تهران را تامین می کرد. تک رهن ۲۸۰ میلیون تومانی نیز قیمت کسب زیر ۹ متر اجتناب کرده اند این آپارتمان را محافظت داد.

یعنی در حرکت همراه خود معمولی قیمت ۱۲۰ هزار تومانی هر اوراق رهن مسکن در زمستان سال قبلی، نامزدها باید منطقی۶۷ میلیون تومان و همسران ۱۱۵ میلیون تومان را شناخته شده به عنوان قیمت کسب اوراق در تذکر بگیرند. بعد از همه در زمستان سال قبلی انتخاب تیز کردن ۵۰ سهم اجتناب کرده اند مبلغ رهن با بیرون خواستن به کسب اوراق به صورت غیر دائمی اجرایی شد کدام ممکن است {در این} صورت تک تک نامزدها بیش اجتناب کرده اند ۳۰ میلیون تومان و همسران بالای ۵۰ میلیون تومان باید تیز کردن کنند. امتیازات رهن مسکن

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اقساط ماهانه بیش اجتناب کرده اند ۸ میلیون تومان رهن زوجین و بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون تومان رهن انفرادی در تهران اجتناب کرده اند توان متعدد اجتناب کرده اند نامزدها کسب مسکن فراتر است.

همراه خود ملاحظه به درجه درآمد خانواده، این موضوع در سایر مناطق شهری و متعدد اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری نیز صادق است.

در تهران نیز در اسفندماه {به دلیل} افزایش ۶ درصدی معمولی قیمت مسکن نسبت به بهمن ماه و افزایش شکاف رهن همراه خود قیمت مسکن کدام ممکن است عمدتاً ناشی اجتناب کرده اند تقاضای بلعیدن‌کننده بود، انواع پیشنهادات کسب مسکن ۲۰ سهم کاهش کشف شد. . اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تقاضای تعمیرات مسکن کدام ممکن است در هفته های پایانی سال افزایش کشف شد و اجتناب کرده اند این حیث بر قیمت اوراق نیز تاثیر گذاشت، در فروردین ماه سال جاری همراه خود کاهش قابل توجهی در کنار شد. از معمولا نامزدها به طور قابل توجهی نامزدها بهسازی و بازیابی واحدهای مسکونی در گذشته اجتناب کرده اند نوک سال و تحریک کردن سال جدید انتخاب ها شخصی را اجرا می کنند. یعنی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سال جدید هر دو واحد شخصی را به واحد بهتری تغییر می کنند هر دو تعمیرات می خواست را در آپارتمان شخصی انجام می دهند. به همین دلیل تقاضا برای رهن تعمیرات در هفته های پایانی سال افزایش کشف شد با این حال در ابتدای سال این تقاضا کاهش چشمگیری داشت.

کاهش تقاضا برای رهن مسکن و رهن مسکن ۲ مسئله مهم در کاهش قیمت اوراق در فروردین ۱۴۰۱ است. با این حال {به دلیل} این کاهش تقاضا اجتناب کرده اند عالی سو و پیش بینی غیرواقعی دارندگان اوراق اجتناب کرده اند بالقوه افزایش درجه قیمت و محافظت اوراق قرضه برخوردارند. قیمت در کانال های افراطی، فراوان انواع زیادی اجتناب کرده اند اوراق قرضه هر دو اوراق قرضه جمع شده در دسترس بودن شده همراه خود قیمت های بالا همراه خود قیمت های زیرین تر چاپ شده می شوند.

کاهش روزانه قیمت اوراق در فروردین ماه سال جاری و اولویت دارندگان اوراق اجتناب کرده اند کاهش اصولاً قیمت در روزهای فعلی، کمیت اوراق در دسترس بودن شده دسترس در بازار را همراه خود قیمت صحیح افزایش داده است.

بازرسی‌های «اقتصاد جهانی» نماد می‌دهد کدام ممکن است بازار رهن مسکن {به دلیل} عدم توجه‌انداز انبساط قابل‌ملاحظه تقاضای بلعیدن‌کننده اجتناب کرده اند تقاضای بلعیدن‌کننده در ماه‌های بلند مدت، پتانسیل کاهش اصولاً درجه قیمت‌ها را دارد.

به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود اعتقاد تثبیت وضعیت حال بازار مسکن، می توان پیش بینی داشت کدام ممکن است قیمت اوراق رهن مسکن در کانال های زیرین تری کاهش یابد به همان اندازه به سطوح زیرین تری برسد.

الگو ۵ ساله قیمت اوراق

معمولی قیمت اوراق رهن مسکن در سال ۹۶ کدام ممکن است بازار در شرایط روال قرار داشت و ادامه دارد وارد فاز جهش نشده بود، در کانال ۷۰ هزار تومان بود. متوسط ​​قیمت هر اوراق رهن مسکن ۵۰۰ هزار تومانی در سال ۹۶، ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان {بوده است}. در سال ۱۳۷۶ همزمان همراه خود آغاز فاصله جهشی دسترس در بازار مسکن و همراه خود ملاحظه به اثربخشی زیرین رهن در محافظت قیمت کسب مسکن، معمولی قیمت اوراق ۶۱۴۰۰ تومان و در سال ۱۳۷۷ کدام ممکن است به میزان قابل توجهی است. بالا جهش و ناکارآمدی رهن مسکن ۴۳ هزار و ۹۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۷۸ متوسط ​​قیمت اوراق به ۶۶۲۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ این مبلغ برابر ۷۷۹۰۰ تومان بود.

بعد از همه در شش ماهه اول سال قبلی کدام ممکن است ادامه دارد سقف رهن افزایش نیافته بود، معمولی قیمت هر اوراق در محدوده ۵۶ هزار تومان بود، با این حال در نیمه دوم سال تحمل تاثیر اجزا فوق مبلغ ۹۹۵۰۰ تومان {بوده است}. در حالی کدام ممکن است در سه ماهه سوم سال ۹۹ معمولی قیمت هر اوراق ملکی ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان و معمولی قیمت اوراق در سه ماهه آخر منطقی۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۲۰ هزار تومان {بوده است}.

مسکن