اعتیاد به اکسی کدون – این فقط یک دارو است درست است؟

اکسی کدون یک مسکن مخدر است که برای کنترل درد و یک داروی ضد سرفه استفاده می شود. نام تجاری رایج Oxycontin است. اعتیاد و استفاده از اکسی در ده سال گذشته بیش از حد کدگذاری شده است. در واقع، میانگین استفاده از اکسی کدون در ایالات متحده در دهه گذشته ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. به همین ترتیب، تعداد مراجعات به اورژانس مربوط به اعتیاد و مصرف اکسی کدون ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

از آنجایی که اکسی کدون به صورت خوراکی مصرف می شود، به یک داروی انتخابی جذاب برای افرادی تبدیل شده است که از اعتیاد به مواد افیونی که معمولاً از طریق سوزن مصرف می شوند، رنج می برند. ضریب ایمنی این واقعیت که این داروی آزادسازی به موقع است، با له کردن و خرناس کشیدن آن یا از بین بردن آن و شلیک به بیرون از بین می رود. افرادی که از اعتیاد به اکسی کدون رنج می برند برای رفع نیاز خود به اکسی کدون با نسخه های جعلی تماس می گیرند و سرقت می کنند. هیدروکودون از داروخانه ها

اعتیاد به اکسی کدون افراد در هر سنی را تحت تاثیر قرار می دهد. اعتیاد به قرص اغلب به عنوان یک مشکل یقه سفید در نظر گرفته می شود که فقط توسط متخصصان استفاده می شود. در واقعیت، اعتیاد به اکسیوکدون به طور پیوسته در بین همه گروه‌های مردم در حال افزایش است. با این حال، محتمل ترین گروهی از افرادی که از اعتیاد به اکسیوکدون رنج می برند، زنان سفیدپوست ۱۰ تا ۴۰ ساله هستند.

بهبودی از اعتیاد به هیدروکودون می تواند دشوار باشد زیرا هیدروکودون هم اعتیاد ذهنی و هم اعتیاد فیزیکی ایجاد می کند. در فردی که از اعتیاد به هیدروکودون رنج می برد، هیدروکودون گیرنده های مواد افیونی در مغز را تحریک می کند. برای فردی که اعتیاد به هیدروکودون دارد، این منجر به احساس لذت شدید می شود.

احساس آرامش و رضایت که می تواند ساعت ها ادامه داشته باشد، پس از افزایش اولیه ایجاد شده توسط اکسیوکدون در فرد مبتلا به اعتیاد به اکسیوکدون ایجاد می شود. همراه با احساس آرامش، سیستم تنفسی تحت تاثیر قرار گرفته و باعث کاهش سرعت تنفس می شود. این کاهش سرعت در فرد معتاد می تواند کشنده باشد.

به طور سنتی، درمان اعتیاد به اکسیوکدون هم با جنبه روانشناختی اعتیاد و هم با علائم ترک اعتیاد به هیدروکودون سروکار داشت. این روش اما ثابت نکرده است که روش بسیار موثری برای درمان این اعتیاد باشد.

یک روش جدیدتر برای مقابله با ترک اعتیاد به اکسیوکدون، تنظیم عصبی تسریع شده (ANR) نام دارد. ANR به اعتیاد به هیدروکودون به عنوان بیماری نگاه می کند که باید با تکنیک های پزشکی درمان شود. این روش اثربخشی بیشتری را در درمان اعتیاد به اکسی کدون نشان داده است.

صرف نظر از روشی که برای درمان اعتیاد به اکسی استفاده می شود، برای فردی که از اعتیاد به هیدروکودون رنج می برد ضروری است که برای مشکل خود کمک بگیرد، این مشکل می تواند مرگ یا زندگی باشد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر