رژیم لاغری سریع

استفاده از قابلیت ها نیازمند بینش تازه و تازه است


به گزارش خبرگزاری خان ملاط، ابراهیم عزیزی در مونتاژ شورای راهبردی نفت، بنزین و پتروشیمی استانداری فارس کدام ممکن است در محل نمایندگی زاگرس جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: پیش بینی از شورای راهبردی این است کدام ممکن است ۴ تعهد مهم برای پروپیلن انجام شود. جاده جاده فرآورده های نفتی، پیگیری پتروشیمی ها و ایجاد پالایشگاه کدام ممکن است از انتخاب های استانداری فارس در بخش قدرت است و پرهیز از ملاحظه به امتیازات پیش پا افتاده است.

مشاور شیراز و زرجان در مجلس شورای اسلامی همراه خود انتقاد از عدم در فریب دادن سرمایه گذار، افزود: قابلیت های خوبی برای فریب دادن سرمایه گذار در بخش قدرت و سایر اسبابک ها در استان موجود است.

معاون رئیس اول کمیسیون ایمنی سراسری و پوشش خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لحظه باید از سرمایه گذار حمایت و حمایت شود.

عزیزی همراه خود ردیابی به وضعیت قدرت استان فارس و تاکید بر استفاده از توانمندی های سراسری برای جبران عقب ماندگی ها، ذکر شد: در لحظه در رأس مقامات سیزدهم رئیس جمهور پرتلاش مردم است کدام ممکن است ممکن است از این قابلیت به بهتر از تعیین کنید قابل انجام برای رشد استفاده تدریجی. ” تحریم استفاده کرد پس نباید همراه خود مورد توجه قرار گرفت های مختصر حاوی امتیازات طرفدار شد.

مشاور افراد شیراز و زرکان در مجلس شورای اسلامی، استفاده از توانمندی ها را درهم آمدن است مورد توجه قرار گرفت های نو و معاصر دانست و افزود: وقتی صحبت از شورای راهبردی تبدیل می شود، پیگیری امتیازات کلان در یک واحد بخش خاص است چرا کدام ممکن است تکنیک افق روشنی دارد. و دیدگاه های کودک.» اجرا مشخص است.

رئیس فراکسیون جنوب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای راهبردی نباید هدف بی نظیر تشکیل این شورا کدام ممکن است رشد و آسانسور زیرساخت های قدرت استانداری بر ایده سه معیار زمان و قیمت است را از کف دست بدهد. و فواید، به منظور که دوره ها آنها در نتیجه نتیجه تبدیل می شود.. ممکن است.

عزیزی بر تحقیق آموزشی جاده کشی پروپیلن برای فارس تاکید کرد و ذکر شد: مقامات همراه خود تحمیل این جاده موافقت کرد با این حال اگر ساخت آن در استان صرفه مالی بیشتری داشته باشد می توانیم این تعهد را تجزیه و تحلیل کنیم کدام ممکن است شورای راهبردی باید پیگیری تدریجی. نتیجه برای ایجاد وظیفه گفتن تبدیل می شود.

برای غنی سازی این مونتاژ اعضا انتخاب های بخش قدرت در استانداری را تجزیه و تحلیل و ایده ها شخصی را برای تسریع در اجرای تعهد ها حاضر کردند.

انتهای پیام