رژیم لاغری سریع

استان البرز موتور محرکه و قطب علمی و تحقیقاتی فناوری کشاورزی در کشور است


کرونا:

استان البرز موتور محرکه و قطب علمی و تحقیقاتی فناوری کشاورزی در کشور است

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل اجتناب کرده اند خانه ملت؛ علی رضا عباسی مشاور مردمان کرج، فردیس، اشتراد و عصرا و مشاور مجلس استان البرز در مجلس شورای اسلامی. وی اجتناب کرده اند پژوهشکده باغبانی کشور بازدید کرد.

بر مقدمه این گزارش؛ این مشاور مجلس در یازدهمین مونتاژ این بازدید اظهار داشت: استان البرز موتور محرکه و قطب علمی و پژوهشی فناوری کشاورزی در کشور است.

وی افزود: امکانات علمی و تحقیقاتی شبیه این مؤسسه می توانند بازوهای حمایتی فوق العاده مؤثری برای بدست آوردن به اقتدار و ایمنی غذایی در کشور باشند، متعاقباً اجباری است همراه خود ملاحظه به مانترا سال کدام ممکن است سال ساخت و اطلاعات است – بر مقدمه تحمیل حرفه، بیش اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته مورد ملاحظه قرار گیرد.”

عباسی اظهار داشت: موسسات و امکانات علمی و پژوهشی نیز باید دستاوردهای پژوهشی شخصی اجتناب کرده اند جمله افزایش ایمنی غذایی و خودکفایی، جلوگیری اجتناب کرده اند خروج فارکس، کاهش وابستگی خارجی به تامین نهاده های کشاورزی و معقول را دقیق کنند. اهمیت کارشان را آرم دهند.

انتهای پیام

تأمین: خانه ملت

نویسنده: