رژیم لاغری سریع

اخذ مجوز ماده ۲۳ اجرای محور دوم ایرانشهر به نورماچر


کرونا:

اخذ مجوز ماده ۲۳ اجرای محور دوم ایرانشهر به نورماچر

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل اجتناب کرده اند خانه ملت؛ عبدالناصر خوب مشاور افراد ایرانشهر، سرباز، دیلجان، ونگ، لاشار، بنت، آشر، اهوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای قلمرو سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اجرای محور دوم محور ایرانشهر، نورماچر بر مقدمه ماده ۲۳ مجاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله یک ۵۰ میلیارد تومان شهرت تخصیص کشف شد.

این مشاور مجلس در مونتاژ یازدهم یکپارچه داد: اخذ مجوز ماده ۲۳ همراه خود هدف تامین دارایی ها پولی این تعهد عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان.

وی افزود: محور ایرانشهر ریگان نورماچر یکی اجتناب کرده اند محورهای مهم شریانی ملت است کدام ممکن است در سال های فعلی به انگیزه محدودیت قابلیت حمل بزرگراه حال شاهد حوادث تلخی بوده ایم.

خوب خاص کرد: به انگیزه رشد بندر چابهار، کار برای تحمیل مسیر دوم محور چابهار در ایرانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانشهر زاهدان در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا مجلس برای تخصیص بودجه اجباری به زیرساخت های بزرگراه ای استان ملاحظه ویژه ای خواهد کرد. .

انتهای پیام

تأمین: خانه ملت

نویسنده: