رژیم لاغری سریع

آینده بازار مسکن چه سمت و سویی می گیرد؟


پوشش‌های نادرست مقامات کسب اطلاعات در مورد آینده بازار مسکن به قدری ضرر‌ساز شده است کدام ممکن است حاضر تصویری از محسوس و شفاف اجتناب کرده اند این بازار تقریبا غیر قابل دستیابی می باشد.

آینده بازار مسکن چه سمت و سویی می گیرد؟


غول‌های ساختمانی به‌عنوان گروهی اجتناب کرده اند فعالان بازار ملک کدام ممکن است «حقوقی‌های متصل به مقامات» محسوب می‌شوند همراه خود تخلیه گزارش ورزش شخصی در «سامانه کدال» گفتن کردند: مسکن در ۱۴۰۱ بعید است اجتناب کرده اند خم شدن خارج شود مگر آنکه تحولات خاص خانه و خارجی رخ دهد. این گروه اجتناب کرده اند فعالان ساختمانی همراه خود تشریح آینده بازار، ۷خوان مسیر ورود به رشد غیرتورمی در بخش مسکن را لیست کرده‌اند کدام ممکن است آرم می‌دهد پوشش‌های نادرست مقامات به قدری ضرر‌ساز است کدام ممکن است حتی غول‌ها هم کدام ممکن است «بیشترین حمایت دولتی» را همراه خود شخصی دارند، اجتناب کرده اند جهش قیمت‌ها شکسته‌اند.

اولین تصویر شفاف اجتناب کرده اند واقعیت، شرایط و تحلیل غول‌‌‌های ساختمانی سرزنده در بازار ملک، معامله با موتورخانه خم شدن مسکن را حاضر کرد. در حالی کدام ممکن است به تازگی، همه نمایندگی‌های دولتی و کلی موظف به حاضر شفاف صورت‌های پولی شخصی در سامانه «کدال» شده‌‌‌اند، واقعیت بازار مسکن اجتناب کرده اند ظاهر شد نمایندگی‌های ساختمانی غول پیکر، قابل رویت شد. کدال هر دو سامانه کامل اطلاع‌‌‌رسانی ناشران، به معنای واقعی کلمه هستند سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و تخلیه دیجیتال داده ها نمایندگی‌هاست کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که مکانیزه کردن مخلوط‌آوری، بازرسی و تخلیه داده ها پولی نمایندگی‌های پرونده شده نزد گروه بورس و سایر اشخاصی کدام ممکن است طبق قوانین بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش داده ها شخصی هستند، طراحی شده است. اواخر فروردین امسال، تخلیه داده ها همه نمایندگی‌های دولتی و کلی {در این} سامانه تحریک کردن شد. به این انجمن، تصویر شفاف انجام، تحلیل و ترسیم شفاف بازار ملک اجتناب کرده اند دوربین نمایندگی‌های غول پیکر ساختمانی تکیه کن به مقامات هر دو تکیه کن به نهادهای کلی، قابل رویت شد.

به معنای واقعی کلمه هستند گزارش این نمایندگی‌ها، برای اولین بار «تصویری شفاف اجتناب کرده اند وضعیت غول‌های ساختمانی» و علاوه بر این ظاهر شد آنها به شرایط قبلی، جاری و آینده بازار مسکن وساخت‌وساز را حاضر می‌دهد. در همه سال‌های قبلی تاکنون، این نمایندگی‌های غول پیکر و حقوقی ویژه به ویژه نمایندگی‌های ساختمانی تکیه کن به مقامات و نهادهای کلی، کودک‌ترین داده ها، داده و تحلیلی اجتناب کرده اند شرایط بازار مسکن و مونتاژ‌وساز در فضای کلی آشکار نمی‌کردند. با این حال هم‌‌‌اکنون در گزارش‌هایی کدام ممکن است در تشریح صورت‌های پولی و شرایط مالی این نمایندگی‌ها در سامانه کدال آشکار شده است، ۹ تنها تصویری اجتناب کرده اند رخدادهای قبلی و وضعیت جاری بازار ملک اجتناب کرده اند سوی متخصصان آنها چاپ شده است اما علاوه بر این این نمایندگی‌ها همراه خود حاضر دیدگاه و تخصص شخصی در ارجاع به بازار مسکن وساخت‌وساز، «واقعیت امتیازات و مشکلات» این بخش را گفتن و تشریح کرده‌‌‌اند و حتی راهکارها و نقشه کار ورزش‌های ساختمانی برای برای تضعیف این مشکلات، کاهش عمق خم شدن ملکی و اجتناب کرده اند بین برداشتن آن را حاضر کرده‌‌‌اند. این نمایندگی‌ها علاوه بر این در گزارش‌های شخصی همراه خود تشریح آنچه در سال‌های جدیدترین {در واقعیت} بازار مسکن وساخت‌وساز رخ داده است، انتخاب‌‌‌های بیشتر ورزش‌های ساختمانی و احتمالات وبرآوردهای شخصی اجتناب کرده اند شرایط پیش‌‌‌روی بازار املاک در سال ۱۴۰۱ را گفتن کرده‌‌‌اند.

دومینوی تعیین کنید‌‌‌گیری خم شدن ملکی

همراه خود استناد به گزارش‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی این نمایندگی‌های ساختمانی آشکار شده است، آرم می‌دهد، این نمایندگی‌ها، معامله با تعیین کنید‌‌‌گیری خم شدن ملکی را حاضر کرده‌‌‌اند. به معنای واقعی کلمه هستند نمایندگی‌های دولتی وعمومی سرزنده در بخش مسکن وساختمان، تصویر خم شدن ملکی را برای سیاستگذار مسکن در مقامات ترسیم کرده، مشکلات و گلوگاه‌‌‌های مونتاژ‌وساز و پیشنهادات مسکن را راه اندازی شد و علاوه بر این راهکارهایی برای خروج اجتناب کرده اند شرایط پیش‌‌‌رو را توصیه داده‌‌‌اند.

متخصصان این نمایندگی‌ها در گزارش‌های شخصی به طور گسترده همراه خود ترسیم هفت‌‌‌خوان پیش‌‌‌روی بازار ملک هم در بخش مونتاژ‌وساز و هم در بخش پیشنهادات مسکن، این سبدها را به صورت دومینو‌‌‌‌وار در تعیین کنید‌‌‌گیری خم شدن مسکن و مونتاژ‌وساز و بروز فاجعه {در این} بازار کارآمد می‌‌‌دانند.

به معنای واقعی کلمه هستند این هفت مسئله و مانع به صورت دومینویی و در پی هم خم شدن حال در بخش مسکن و مونتاژ‌وساز را تحمیل کرده وآن را دامن زده‌‌‌اند. این در حالی است کدام ممکن است مسیر خروج اجتناب کرده اند فاجعه حال اجتناب کرده اند دیدگاه آنها اجتناب کرده اند سه کانال مهم حرکت می‌تنبل کدام ممکن است متخصصان این نمایندگی‌ها در گزارش‌های شخصی آن را حاضر و تشریح کرده‌‌‌اند.

مخلوط‌‌‌بندی اجتناب کرده اند محتویات این گزارش‌ها کدام ممکن است برای اولین بار و اجتناب کرده اند طریق سامانه کدال قابل رویت شده است آرم می‌دهد هفت مانع درمورد به تنظیمات نرخ پول خارجی، شرایط نرخ درآمد بانکی، تحریم‌ها، تورم مصالح ساختمانی، شرایط بازار پایین، وضعیت رهن‌‌‌ها و علاوه بر این ریسک‌های درمورد به برآورد قیمت کالا، به تعیین کنید دومینو‌‌‌وار و جستجو در هم خم شدن ملکی را پشتیبانی می‌تنبل.

این عناصر همراه خود ملاحظه به تصویر واقعیت‌‌‌های بازار مسکن و مونتاژ‌وساز در ۴ سال جدیدترین (فاصله جدیدترین بروز جهش قیمت در بازار ملک و افزایش عمق خم شدن ساختمانی {در این} بازار) راه اندازی شد و تشریح شده است.

به معنای واقعی کلمه هستند ملاحظه به این هفت‌‌‌خوان ملکی است کدام ممکن است می‌تواند سیاستگذار مسکن را به معامله با خم شدن و تورم ملکی سال‌های جدیدترین هدایت تنبل. تخلیه این گزارش‌ها در سامانه کدال، به معنای واقعی کلمه هستند به منزله به گوش رسیدن صدای خاموش نمایندگی‌های دولتی و کلی است کدام ممکن است تاکنون هیچ اظهارنظر، تحلیل و دقیق شفافی اجتناب کرده اند عملکردها، ورزش‌ها و دیدگاه‌‌‌های شخصی در ارجاع به بازار مسکن وساخت‌وساز در فضای کلی حاضر نمی‌کردند.

به معنای واقعی کلمه هستند این نمایندگی‌ها کدام ممکن است تاکنون صدای خاموش بازار مسکن بودند، شناخته شده به عنوان دولتی‌‌‌های سرزنده در بخش مسکن، راهکارهایی را به سیاستگذار این بخش در مقامات حاضر کرده‌‌‌‌‌‌اند. اجتناب کرده اند این جنبه این گزارش‌ها ونتایج آنها اجتناب کرده اند اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. پیش اجتناب کرده اند این داده ها وتحلیل‌‌‌های فعلی در بازار مسکن تنها اجتناب کرده اند ۲ کانال تخلیه آمارهای به سختی وضعیت بازار مسکن برای ادغام کردن متوسط قیمت وحجم پیشنهادات و علاوه بر این اظهارنظر و تحلیل‌‌‌های متخصصان بازار مسکن آشکار می‌‌‌شد. با این حال صدای کانال سوم یعنی غول‌‌‌های ساختمانی و کسی حقوقی سرزنده در بخش مونتاژ‌وساز و بازار ملک، خاموش بود. شفافیتی کدام ممکن است به واسطه الزام این نمایندگی‌ها به تخلیه کلی صورت‌های پولی و گزارش‌های تخصصی و تحلیلی درمورد به انجام آنها به تازگی تحمیل شده است این صدای خاموش را به گوش رساند.

{در این} گزارش‌ها، در مجموع به هفت‌‌‌خوانی ردیابی شده است کدام ممکن است برای خروج بازار مسکن اجتناب کرده اند حالت خم شدن تورمی با کیفیت حرفه ای باید طی شوند.

این گروه اجتناب کرده اند فعالان ساختمانی و کسی حقوقی بازار مونتاژ‌وساز، در حالی نقشه محبوب ورزش ملکی در سال ۱۴۰۱ را نیز برای فعالان این بازار و علاوه بر این سیاستگذار بخش مسکن ترسیم کرده‌‌‌اند کدام ممکن است درعین جاری سه کانال بی نظیر افزایش شرایط در بازار ملک یعنی «افزایش شرایط مالی»، «کاهش، برای تضعیف و اجتناب کرده اند بین برداشتن ریسک‌های غیراقتصادی» و «رفع مشکلاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند داخل بازار مسکن خروج اجتناب کرده اند خم شدن تورمی با کیفیت حرفه ای را دردسر کرده است»، به سیاستگذار مسکن در مقامات راه اندازی شد کرده‌‌‌اند.

هفت‌‌‌خوان سازنده‌‌‌ها
اولین مانع هر دو خوان اول خم شدن ملکی اجتناب کرده اند دیدگاه نمایندگی‌های غول پیکر ساختمانی تکیه کن به مقامات و بخش کلی، درمورد به تنظیمات نرخ پول خارجی است. انبساط و نوسانات از حداکثر قیمت پول خارجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اواخر سال ۹۶ تحریک کردن شد و در ۴ سال جدیدترین نیز یکپارچه کشف شد عملا اجتناب کرده اند تعدادی از جبهه قیمت‌‌‌های مونتاژ مسکن و به دلیل توان پولی سازنده‌‌‌ها و در پایان توانایی کسب خانوارها را هدف قرار داد. به منظور که تأثیر این نوسانات، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین عواملی است کدام ممکن است طی ۴ سال قبلی افزایش عمق خم شدن تورمی ملکی را {در این} بازار پشتیبانی کرده است.

انبساط از حداکثر نرخ پول خارجی اجتناب کرده اند طریق تحمیل تقاضای سرمایه‌‌‌ای اجتناب کرده اند جمله در بخش مسکن، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر خم شدن تورمی ملکی در سال‌های جدیدترین {بوده است}. تعیین کنید‌‌‌گیری و بدتر کردن انتظارات تورمی، افزایش مرحله قیمت‌ها، تضعیف شرایط مالی و کاهش توانایی کسب مصرفی اجتناب کرده اند جمله پیامدهای این رخداد ارزی محسوب می‌شود. این در حالی است کدام ممکن است انبساط از حداکثر نرخ پول خارجی طی ۴ سال جدیدترین تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی در افزایش قیمت ساخت و مونتاژ مسکن و بهای تمام شده واحدهای بازسازی شده داشته است.

خوان دوم خم شدن تورمی ملکی درمورد به وضعیت نرخ درآمد بانکی است. در شرایطی کدام ممکن است در سال‌های جدیدترین ارقام بالای تورمی و نوسانات از حداکثر در بازارهای مالی به بروز اتصال، غیرجذاب بودن نرخ‌های درآمد سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی، بازار مسکن را به حداقل یک وضعیت ایمن برای تقاضای غیرمصرفی تغییر کرد. این در حالی است کدام ممکن است همراه خود افزایش نرخ درآمد سپرده‌‌‌های بانکی می‌توان اجتناب کرده اند میزان تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌‌‌ای برای گرفتن مسکن کاست و اجتناب کرده اند این طریق عواقب تورمی این مسئله را بر بازار ملک کاهش داد. به همین دلیل اجباری است نرخ درآمد سپرده‌‌‌های بانکی افزایش یابد. این در حالی است کدام ممکن است تحریم‌ها نیز شناخته شده به عنوان عالی مسئله و مانع کارآمد در مسیر درست خروج بازار مسکن اجتناب کرده اند خم شدن، کارآمد {بوده است}.

تبعات درمورد به افزایش نرخ پول خارجی و انبساط تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن و علاوه بر این تحریم‌ها، در سال‌های جدیدترین در بازار مصالح و نهاده‌‌‌های ساختمانی نیز آینه است. تورم از حداکثر در بازار مصالح ساختمانی خوان چهارم تعیین کنید‌‌‌گیری و بدتر کردن خم شدن تورمی ملکی است. هم‌‌‌اکنون نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی اجتناب کرده اند ۲ ناحیه یعنی افزایش دستمزدها و علاوه بر این افزایش نسبی نرخ پول خارجی، برای سال‌جاری پیش‌سوراخ بینی می‌شود. به منظور که می‌تواند در نتیجه افزایش بهای تمام شده مسکن در سال‌جاری یادآور ۴ سال قبلی و به‌خصوص ۲ سال جدیدترین کدام ممکن است قیمت مصالح همراه خود سرعت بیش از حد انبساط کرد، شود. گرچه انبساط قیمت مصالح هم‌‌‌اکنون به عادی‌‌‌تر اجتناب کرده اند ۲ سال قبلی است با این حال همچنان این انبساط به عادی یکپارچه دارد و بر مرحله قیمت تمام شده موارد تأثیر می‌‌‌گذارد.

خوان پنجم درمورد به شرایط بازار پایین است. انبساط از حداکثر قیمت پایین در سال‌های جدیدترین یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین توضیحات جهش قیمت مسکن و دورتر شدن خانوارها اجتناب کرده اند امکان کسب واحدهای مسکونی است. آمارها و برآوردهای صورت گرفته آرم می‌دهد تنها در ۴ سال یعنی به فضا سال‌های ۹۶ به همان اندازه نوک ۹۹، متوسط قیمت هر مترمربع پایین حدود ۱۰ برابر انبساط کرده است. تورم در بازار پایین {در این} مدت به مراتب بیش اجتناب کرده اند تورم مسکن گزارش شده است.

خوان ششم به وضعیت رهن‌‌‌های کسب واحدهای مسکونی مصرفی برای خانوارها و به‌خصوص خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها ردیابی دارد. رهن‌‌‌هایی کدام ممکن است در سال‌های جدیدترین تاکنون برای گرفتن مسکن به نامزدها تیز کردن شده است در مجموع به لحاظ سقف و مبلغ، نسبت به هزینه مسکن ناکافی و همراه خود مرحله محافظت نامناسب اجتناب کرده اند قیمت کسب واحدهای مسکونی {بوده است}. در برابر این در اکثر اشیا، مبلغ قسط ماهانه این رهن‌‌‌ها اجتناب کرده اند استطاعت انواع زیادی اجتناب کرده اند خانوارهای گمشده مسکن نیز خارج {بوده است}. این شرایط خصومت در وسط‌‌‌های جدیدترین بدتر کردن شده است. شناخته شده به عنوان مثال رهن مسکن خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها در ۹۶ یعنی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز جهش ملکی جدیدترین، به طور متوسط ۴۵‌سهم اجتناب کرده اند قیمت کسب عالی واحد مسکونی استاندارد (باسطح متوسط قیمت مسکن شهر تهران)، همراه خود مساحت ۷۰ مترمربع را محافظت می‌‌‌داد؛ با این حال این میزان {به دلیل} جهش از حداکثر قیمت مسکن در ۴ سال قبلی و عدم‌به‌روزرسانی سقف رهن‌‌‌ها کت و شلوار همراه خود انبساط قیمت مسکن به ۱۸‌سهم کاهش یافته است است. حتی این برآوردها درمورد به رهن مسکن زوجین است و مرحله محافظت‌‌‌دهی رهن‌‌‌های انفرادی به مراتب کمتر اجتناب کرده اند این میزان و حدود عالی دوم رهن زوجین است.

جدا از این شش مانع، فعالان ساختمانی نمایندگی‌های غول پیکر تکیه کن به مقامات ونهادهای کلی به ریسک‌های درمورد به برآورد قیمت کالا، در اجرای سرمایه گذاری‌‌‌ها شناخته شده به عنوان خوان هفتم ردیابی می‌کنند. آن طور کدام ممکن است این فعالان ساختمانی نیز یادآور سایر سازنده‌‌‌ها، آشفتگی‌‌‌سازان وبساز‌و‌بفروش‌های بخش شخصی می‌‌‌گویند عواقب تورمی در اقتصاد کلان، بازارها و در پایان بازار ملک، شخصی را در تعیین کنید عالی ریسک مهم برای سازنده‌‌‌ها یعنی ریسک درمورد به برآورد قیمت کالا بعد اجتناب کرده اند اتمام تکنیک مونتاژ موارد آرم می‌دهد.

تورم مصالح ساختمانی و سایر عواقب تورمی کدام ممکن است بازار مسکن و قیمت‌‌‌های مونتاژ را خرس‌تاثیر قرار می‌دهد باعث می‌شود در پایان قیمت تمام شده موارد بیش اجتناب کرده اند آنچه در ابتدا و بعضا میانه سرمایه گذاری پیش‌سوراخ بینی و برآورد شده بود تمام شود. به دلیل بهای کالا خرس‌تاثیر قرار گرفته، افزایش می‌‌‌یابد و در متعدد اجتناب کرده اند اشیا بخش زیادی اجتناب کرده اند نامزدها مصرفی، اجتناب کرده اند توانایی کسب کافی برای گرفتن واحدهای ساخته و تهیه شده به بازار برخوردار نخواهند بود.

این مناسبت در سال‌های جدیدترین شخصی را در تعیین کنید عدم‌کالا هر دو کالا دردسر و زمان‌بر واحدهای مسکونی نوساز اجتناب کرده اند سوی مشتریان مصرفی شناخته شده به عنوان حلقه آخر زنجیره مونتاژ مسکن آرم داد. در شرایطی کدام ممکن است {به دلیل} افزایش قیمت مسکن مشتریان در موقعیت به دریافت پذیرش در بازار و کسب نباشند، حلقه آخر زنجیره مونتاژ‌وساز کدام ممکن است تغییر موارد به سرمایه برای سازنده‌‌‌هاست مفقود شده و تامین نمی‌شود. به همین دلیل انگیزه و توان پولی سازنده‌‌‌ها برای استارت سرمایه گذاری‌‌‌های جدید کم می‌شود و این مناسبت شخصی را در تعیین کنید افزایش عمق خم شدن تورمی در بازار املاک منعکس می‌تنبل.

سه کانال خروج اجتناب کرده اند خم شدن
متخصصان سرزنده در نمایندگی‌های غول پیکر حقوقی تکیه کن به مقامات و نهادهای کلی علاوه بر این {در این} گزارش‌ها به ۳ کانال مهم برای خروج اجتناب کرده اند خم شدن تورمی در بازار املاک ردیابی کرده‌‌‌اند.

به آموزش داده شده است آنها مسیر خروج اجتناب کرده اند خم شدن تورم ملکی در وهله اول اجتناب کرده اند افزایش شرایط اقتصاد کلان می‌‌‌گذرد کدام ممکن است پرونده انبساط مالی خوش بینانه برای تعدادی از سال پی در پی وبهبود مرحله درآمد دقیق خانوارها اجتناب کرده اند مهم‌ترین نتایج و پیامد‌‌‌های . چرا کدام ممکن است شرایط نامناسب دراقتصاد ملت اجتناب کرده اند جمله کاهش مرحله درآمد دقیق خانوارها در سال‌های جدیدترین اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است خم شدن بخش مسکن وساخت‌وساز را دامن زده است.

کانال دوم درمورد به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی است. تصمیم گیری‌وظیفه برجام و حصول هماهنگی می‌تواند این موضوع را محقق تنبل. همراه خود کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، تعمیر تحریم‌ها، مدیریت نرخ پول خارجی و… شاهد پیامدهای مثبتی در بازار ملک خواهیم بود.

سومین کانال نیز درمورد به مسیری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند موجود در بازار مسکن حرکت می‌تنبل و به متعهد شدن پوشش‌های مناسب {در این} بخش درمورد می‌شود. افزایش وضعیت در بازار پایین شناخته شده به عنوان پرهزینه‌‌‌ترین جزء ساختمانی کدام ممکن است در سال‌های قبلی تاکنون به ایمن‌‌‌ترین پناهگاه سفته‌‌‌بازان و سرمایه‌گذاران غیرمصرفی تغییر شده است یکی اجتناب کرده اند این راهکارهاست.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اجباری است املاک منجمد کدام ممکن است اتفاقا بخش زیادی اجتناب کرده اند آنها پایین‌‌‌های منجمد هستند نیز تصمیم گیری‌وظیفه شوند. برای این امر مهم نیز اجباری است اجتناب کرده اند اهرم‌‌‌های کارآمد و محکم مالیاتی یادآور مالیات سالانه بر املاک مسکونی استفاده شود.

۱۴۰۱ اجتناب کرده اند دوربین ساختمانی‌‌‌ها
سازنده‌‌‌های سرزنده در نمایندگی‌های غول پیکر حقوقی دولتی علاوه بر این وضعیت ۱۴۰۱ را اجتناب کرده اند دوربین شخصی مورد تعیین مقدار قرار داده‌‌‌اند. به آموزش داده شده است آنها مجموعه شرایط حال آرم می‌دهد احتمالا کمیت پیشنهادات مسکن در سال‌جاری در مقابل همراه خود سال در گذشته کاهشی {خواهد بود}. علاوه بر این علائمی درمورد به معامله اسمی مسکن {به دلیل} انبساط قیمت مصالح و نهاده‌‌‌های ساختمانی رصد نمی‌شود گرچه انتخاب محکم برای بازار مسکن سال‌جاری معامله دقیق واحدهای مسکونی یعنی جاماندن تورم ملکی اجتناب کرده اند تورم کلی است.

این گروه اجتناب کرده اند سازنده‌‌‌ها کدام ممکن است بخش زیادی اجتناب کرده اند آنها پیش‌تر اصلی کانون اصلی شخصی را بر مونتاژ موارد و ساختمان‌‌‌های غیرمسکونی قرار داده بودند پیش‌سوراخ بینی کرده‌‌‌اند کدام ممکن است امسال بخش زیادی اجتناب کرده اند این توان و کانون اصلی را به بازار املاک مسکونی وارد کنند.

بنابر بر آنچه متخصصان این نمایندگی‌ها برآورد کرده‌‌‌اند بیشتر است امسال نمایندگی‌ها توان شخصی در تهیه واحدهای مسکونی را به مونتاژ آپارتمان‌‌‌های کودک متراژ به‌خصوص در احساس‌‌‌های فرسوده اختصاص دهند و همراه خود بدست آمده رهن‌‌‌های با بیرون سپرده برای مونتاژ مسکن اجتناب کرده اند جامعه بانکی کدام ممکن است قابلیت سوئیچ به حامی در زمان کسب داشته باشد، این موارد را ساخته و با بیرون آنکه حامی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند رهن بانکی مسکن نیازی به کسب اوراق داشته باشد، واحدهای رهن‌‌‌دار را به بازار کالا تهیه کنند. اجتناب کرده اند این زاویه این مونتاژ‌وسازها جدا از آنکه خواستن حال بازار مسکن است، {به دلیل} عدم‌قیمت کسب اوراق شناخته شده به عنوان امتیاز بدست آمده رهن، برای مشتریان نیز جاذبه ممکن است داشته باشد.


مسکن