آیا سرطان قابل درمان است؟


به گفته علی یعقوبی گیبری، متخصص رادیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت درمان سرطان در کشور و در هیچ زمینه درمانی و تمامی اقدامات درمانی نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم. گرفته می شوند. تکمیل شده و به لطف خدا در داخل کشور موجود است.

وی گفت: این بیماری به صورت تیمی درمان می شود و چند متخصص با مشورت تصمیم گیری می کنند. وی از عمده ترین درمان های غیر جراحی سرطان، شیمی درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی را نام برد.

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: سبک زندگی صحیح، شناخت صداهای بدن و پیگیری هرگونه تغییر در عملکرد بدن از ضروریات زندگی هر فرد است. اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود و همچنین اگر درمان به موقع و با تیم علمی و درست انجام شود، به درمان نهایی پیوند می خورد.

الیعقوبی با بیان اینکه هیچ چیز نمی تواند جای تشخیص به موقع را بگیرد، توضیح داد: در سال های گذشته هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه درمان می شد، اما اکنون اینطور نیست. ۸ تا ۱۰ نوع درمان برای سرطان سینه وجود دارد. در درمان سرطان روده بزرگ، هر قسمت از روده بزرگ نیاز به درمان خاص و متفاوتی دارد.

کارشناس برنامه ایمونوتراپی و درمان هدفمند گفت: در گذشته هر سلولی که در حال تکثیر بود تحت تاثیر داروهای شیمی درمانی قرار می گرفت اما امروزه با درمان هدفمند انگیزه رشد این سرطان را پیدا کرده و آن را هدف قرار می دهیم. کیفیت زندگی بیمار بسیار بهتر خواهد بود.

الیعقوبی خاطرنشان کرد: درمان ما نیز ارکان اصلی از جمله جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی دارد. در درمان هدفمند، ما یک گیرنده را روی سطح سلول قرار می دهیم، آن گیرنده مسئول تقسیم سلولی است و در صورت هدفمند شدن، رشد سلولی را در آن ناحیه متوقف می کند. ایمونوتراپی گروه دیگری از درمان های هدفمند است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بدن در طول روز با جهش های زیادی مواجه می شود که ممکن است باعث رشد غیرقابل کنترل شود. سیستم ایمنی بدن به راحتی این عوامل را حذف می کند و ایمونوتراپی هر ژنی را که از مسیر طبیعی منحرف شود شناسایی و حذف می کند.

این کارشناس برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت سرطان چیست، گفت: سلول های سرطانی تمایل به زنده ماندن دارند و سیستم ایمنی راه هایی برای مقابله پیدا می کند و ایمونوتراپی سیستم ایمنی بدن را به گونه ای تغییر می دهد که آن را تعیین می کند و سلول های سرطانی را از بین می برد. .

وی بیان کرد: فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی بدن بدون عارضه نخواهد بود و ممکن است به سلول های طبیعی بدن نیز حمله کند.

الیعقوبی در پاسخ به سوال مجری برنامه که آیا همه سلول های سرطانی برای درمان هدفمند مناسب هستند یا خیر، گفت: همه سلول های سرطانی برای درمان هدفمند مناسب نیستند و رشته های جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی همچنان وجود دارد.

وی بیان کرد: ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی یا شیمی درمانی با ایمونوتراپی امروزه برای درمان انواع سرطان استفاده می شود.

این کارشناس برنامه در خصوص فواید ایمونوتراپی گفت: ایمونوتراپی نسبت به شیمی درمانی عوارض کمتری دارد و همچنین اثرات پایدارتری دارد.

وی بیان کرد: روش ایمونوتراپی تزریقی است و مکانیسم کلی آن این است که از طریق گیرنده های سلولی است و اکثر داروهای ایمونوتراپی بر اساس این مکانیسم عمل می کنند. البته مکانیسم‌های دیگری نیز وجود دارد که سلول‌های سرطانی را از بدن خارج می‌کند، آنها را جدا می‌کند، در غلظت بالا تکثیر می‌کند و سپس آنتی‌بادی‌های در حال تکثیر را به فرد تزریق می‌کند.

انتهای پیام/