آشنایی با صنعت دامپروری – اعتبار جدید


صنعت دامپروری در سطح جهانی و بین المللی رشد قابل توجهی را تجربه می کند.

دامداری

اعتبار: در سبد غذایی مصرف کنندگان، آنچه بیش از هر ماده دیگری دایره تغذیه انسان را تکمیل می کند، ماده پروتئینی است، به ویژه نوع حیوانی که باید در بخش دامپروری به عنوان یکی از زیرشاخه های آن جستجو شود. بخش کشاورزی

پیشتازی این صنعت در اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده، تغذیه انسان، سلامت انسان و جامعه و به طور کلی نقش مهم آن در اقتصاد، باعث شده است که صنعت دامپروری همواره مورد حمایت و توجه دولت ها و کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه باشد.