آشتی هنرمندان کوگیلوی و بویراحمد با ارشد / جشنواره تجسمی با حضور ۱۶۰ هنرمند نامبرده + عکس و فیلم


به گزارش کرونا از یاسوج؛ اگرچه دولت میزان و امید نیز مانند دولت اصلاحات در تبلیغات انتخاباتی خود بیش از هر چیز در شیپور فرهنگ و هنر دمیدند، اما پس از روی کار آمدن دولت میزان، عرصه فرهنگ و هنر بیش از پیش منزوی شد.

در استان کوگیلویه و بویار احمد بیش از هر دوره ای متوجه این انزوا و رکود فرهنگ هنری از سوی نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ و هنر شدیم به طوری که همه از قحطی در این منطقه صحبت می کردند.

رکود و سکوت بر تمامی ارکان فرهنگ و هنر استانداری از رسانه گرفته تا تجسم، عکاسی، سینما، تئاتر، قرآن، عترت و… حاکم شد و پس از یک دوره خوب و باشکوه در دولت های نهم و دهم. اما در دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه فعال نبودیم.

شاید یکی از دلایل این رکود وضعیت بودجه و بودجه باشد، اما در مجموع برخی کارها تنها با پول و اعتبار پیش نمی رود، بلکه کمی اراده می خواهد که در حوزه فرهنگ و هنر ندیده ایم. هشت سال گذشته

خشم هشت سال پیش اهالی فرهنگ و هنر استان کهجیلویه و بویار احمد با هدایت اسلامی این استان ریشه در این رکود و بی توجهی به عرصه فرهنگ و هنر داشت تا جایی که بسیاری از هنرمندان استان به این رکود دست زدند. ابتکار عمل. در مقابل چنین موضعی بایستید.

اما در دوره جدید امید و تلاش فراوانی در ارشاد اسلامی استان وجود دارد، جوانان و اداره فداکار ارشاد هرچند دست خالی برنامه های فرهنگی و هنری بسیاری را در نقاط مختلف کشور تدارک می بینند. کهگلوی و بویراحمد.

برگزاری جشنواره های متعدد و همچنین نمایشگاه ها در مناطق مختلف استان از جمله برپایی جشنواره بصری با حضور ۱۶۰ هنرمند از استان کوگیلویه و بویراحمد در زمینه های سینما، عکاسی، خوشنویسی و غیره که یکی از آثار خوب فرهنگ اسلامی و جهت گیری های ولایت در عصر جدید.

آشتی هنرمندان کوگیلوی و بویراحمد با ارشاد / جشنواره تجسمی با حضور 160 هنرمند بنام + عکس و فیلم 8

هنرمندان خواستگاری کوگلوی و بویراحمد با راهنمایی / جشنواره تجسمی با حضور 160 هنرمند نامبرده + عکس و فیلم 9

هنرمندان خواستگاری کوگلوی و بویراحمد با راهنمایی / جشنواره تجسمی با حضور 160 هنرمند نامبرده + 10 عکس و فیلم

هنرمندان خواستگاری کوگلوی و بویراحمد با راهنمایی / جشنواره تجسمی با حضور 160 هنرمند نامبرده + 11 عکس و فیلم

هنرمندان خواستگاری کوگلوی و بویراحمد با راهنمایی / جشنواره تجسمی با حضور 160 هنرمند نامبرده + 12 عکس و فیلم

همخوانی هنرمندان گوقلوی و بویراحمد با ارشاد / جشنواره بصری با حضور 160 هنرمند نامبرده + عکس و فیلم 13

همخوانی هنرمندان گوقلوی و بویراحمد با راهنمایی / جشنواره تجسمی با حضور 160 هنرمند نامبرده + عکس و فیلم 14

انتهای پیام/