آخرین شرایط بارش های سیل آسا در شاروسا / از وعده های مدیر آبفا تا درخواست جهاد کشاورزی + عکس و فیلم


به گزارش کرونا از شاروسا، پس از سیلاب های اخیر در ولسوالی های مختلف این استان، یکی از ولسوالی های کهگیلویه و بویراحمد که بیشترین آسیب را دیده، منطقه شاروسه در شهرستان کهگیلوه است.

در اثر سیل اخیر، خسارت های زیادی به زیرساخت های شهری قلعه ریسی وارد شد که بسیاری از جداول و دیوارهای حائل شهر فرو ریخت.

پارک ساحلی شهر قلعه اصلی آسیب دید.

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در شاروسا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 11

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در چاروزا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 12

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در شروصا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 13

آب بیش از ۳۷ روستا نیز بر اثر سیلاب قطع شد و مدیر عامل شبکه آب استانداری در سفر به قلعه رئیسی درباره روند تعمیرات گفت: بیش از ۳۷ روستا در چاروسا بر اثر سیل قطع شد. .

وی گفت: لوله های آب دالون و مشمی شاروسا آسیب دیده، شکستگی آن ترمیم شد و تمام ۳۷ روستا آب پایدار دریافت کردند.

همچنین فرماندار کهگیلویه ضمن حضور در شاروسا از عملیات تعمیر آب و جاده قلعه ریسی به دیشموک بازدید کرد.

آخرین وضعیت سیل در شاروسا / از وعده های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد کشاورزی + عکس و فیلم 14

ولی شاروسا دربام درباره آخرین شرایط سیل اخیر در شاروسا گفت: سیل راه بیش از ۱۰ روستای شاروسا را ​​قطع کرد.

وی به خسارات وارده به کشاورزان خاروسا اشاره کرد و افزود: با هماهنگی معاونت عمرانی و مسئولان جهاد کشاورزی از کشاورزان آسیب دیده خواستیم خسارات کشاورزان را طبقه بندی و به استان ارسال کنند.

دربام با بیان اینکه میزان خسارت وارده در مراحل مختلف هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: بیشترین خسارت به دهقانان چاروزا، کشاورزان خور قلعه ریسی و روستاهای دری خواجه و کل بازار وارد شده است.

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در چاروزا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 15

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در شروصا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 16

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در شروصا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 17

اما کشاورزان بیشترین آسیب را در شاروسا داشتند و حضور میدانی خبرنگار فارس در شاروسا از مشکلات آنها شنید.

یکی از کشاورزان قلعه الرئیسی با انتقاد شدید از جهاد کشاورزی گفت: در سال های گذشته با هر بارندگی کشاورزی در قلعه رئیسی خسارت دیده ایم لذا از جهاد کشاورزی خواستیم کانال انتقال آب به سمت دهانه را تکمیل کند. قلعه الرئیسی و حل آن. مشکل همیشگیشون

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در شروصا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 18

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در چاروزا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 19

یکی از کشاورزان روستای هر بازار شهرستان قلات رئیسی از ریزش بخش هایی از جاده قلت رئیسی به دیر خواجه خبر داد و گفت: گل و لای روی زمین های کشاورزی جاری است و امیدواریم مشکل زمین های کشاورزی به وجود آمده باشد. کشاورزان بین روستاهای اصلی دیر خواجه حل می شود.

آخرین شرایط بارش های سیل آسا در چاروزا / از قول های مدیر آبفا برای درخواست از جهاد العزرا + عکس و فیلم 20

گزارش «سید حسن آرمند».

انتهای پیام/ ۸۲۰۲۱