رژیم لاغری سریع

آب شرب “سرخون” همچنان طعم نفت می‌دهد/ بی‌تفاوتی معنادار مسئولان


کرونا :

آب شرب “سرخون” همچنان طعم نفت می‌دهد/ بی‌تفاوتی معنادار مسئولان

تعدادی از سالی می‌شود کدام ممکن است مردمان “سرخون” دل خونی اجتناب کرده اند آلودگی نفتی {در این} جهان دارند، این آلودگی تاکنون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان را تحمل تاثیر قرار داده است، آب شرب این جهان آلوده به نفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نمایندگی نفت {در این} خصوص بی‌اهمیتی را در پیش گرفتند.

به گزارش کرونا، اشکال آب در ملت فوق العاده قابل توجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین هر مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی بی‌تدبیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء مدیریت اساس دوانده است، گاهی آب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان همراه خود بی‌آبی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می‌کنند در برخی مناطق هم کدام ممکن است آب است اجتناب کرده اند استاندارد اجباری برخوردار نیست.

تعدادی از سالی می‌شود کدام ممکن است مردمان “سرخون” دل خونی اجتناب کرده اند آلودگی نفتی {در این} جهان دارند، این آلودگی تاکنون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان را تحمل تاثیر قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی همراه خود بروز حوادثی اجتناب کرده اند جمله شناور شدن پایین، زلزله، ترکیدگی لوله‌های نفت فرسوده این آلودگی تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن مردمان مختل می‌شود.

حالا اگر کسی به سرخون برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهد به سختی آب بنوشد، آب بوی نفت می‌دهد، بوی نفتی کدام ممکن است جزء جدایی‌ناپذیر مسکن پیرمردها جهان سرخون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود تحویل داد تعدادی از دهه اجتناب کرده اند تحمیل این آلودگی نفتی چاره‌ای برای رفع ابدی اشکال اندیشیده نشده است.

آب شرب سرخون آلوده به نفت

موسی طهماسبی،  رییس شورای اسلامی شهرستان اردل، همراه خود ردیابی به مشکلات قابل توجه آب شرب در شهرستان اردل گفت: معضل بی‌آبی هر دو آلودگی آب سرتاسر شهرستان اردل را فرا گرفته است، اولین سطح اشکال‌ساز آلودگی آب در شهر سرخون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهستان هلیساد اعم اجتناب کرده اند ۸ روستا بوده کدام ممکن است کل آب این مناطق، آلوده به داروها نفتی است.

 وی افزود: همراه خود این آلودگی، مردمان آب ثابت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ساعاتی اجتناب کرده اند روز به صورت مقطعی اجتناب کرده اند آب حال بهره‌مند هستند. همراه خود این وصف نتایج آلودگی آب، همواره در آب آشامیدنی آنان تفسیر می‌گردد.

رییس شورای اسلامی شهرستان اردل اظهار داشت: آب شرب ثابت جهان چشمه سرخون آلوده به داروها نفتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده لوله مارون اصلا اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند، همراه خود ملاحظه به این امتیازات، مردمان در بلند مدت ۹ چندان در اطراف همراه خود اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه کم آبی مواجه می‌شوند لذا اجباری است برای آب شرب ثابت این مناطق چاره اندیشی گردد.

وی تصریح کرد: آب روستاهای گندمکار اجتناب کرده اند چشمه تامین می‌شود کدام ممکن است این چشمه‌ها هم در فصل تابستان کم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری خشک شدن هستند، شایان اشاره کردن است در فصل تابستان چندین خانواده در روستاهای گندمکار آب آشامیدنی ندارند.

روستاهای “مور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل‌تاگ” ۹ آب دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تأمین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خیابان مناسب برای آبرسانی همراه خود تانکر

طهماسبی شکسته نشده داد: در روستاهای مور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل‌تاگ همراه خود ۱۵۰ خانواده ۹ آبی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دارایی ها آبی در جهان است کدام ممکن است بتوان، آب می خواست آنان را تامین کرد، به دلیل برای بارش برف در فصل زمستان نیز به دلیل برای عدم وجود خیابان صحیح، حتی تانکر آب هم نمی‌تواند به این ۲ روستا آبرسانی تنبل، مگر اینها هموطنان ما نیستند؟

رییس شورای اسلامی شهرستان اردل اظهار داشت: در دهستان شلیل حدود ۶ سال پیش عملیات راه اندازی مخزن آب برای روستاهای شهرک محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی‌آباد آغاز شده است با این حال مردمان شاهد هیچ اقدام قابل توجه در خصوص پایان دادن آن نبودند کدام ممکن است این مشکل مردمان را آزرده خاطر نموده است، متاسفانه این ۲ روستا همراه خود اشکال کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه‌بندی نامناسب روبه رو شدند.

وی همراه خود ردیابی به مشکل آب شهر اردل، تصریح کرد: شهر اردل غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط خوب شهرستان است با این حال در زمستان آب گل آلود می‌شود! نباید این شهر باستانی همراه خود این گروه، ادامه دارد اشکال آب داشته باشد، متاسفانه در شهر کاج هم اشکال کم آبی موجود است.

اشکال کم‌آبی شهر کاج ناشی اجتناب کرده اند مشکلات اجتماعی

رئیس شورای اسلامی شهرستان اردل شکسته نشده داد: اشکال کم‌آبی شهر کاج ناشی اجتناب کرده اند مشکلات اجتماعی است کدام ممکن است پیش بینی می‌رود مسئولین به این مفهوم ورود کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال کم‌آبی این شهر هم مرتفع گردد.

وی تصریح کرد: مردمان سرخون اجتناب کرده اند احساس لوله‌های ۴۰ سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب گلایه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا مردمان مشکلات قابل توجه {در این} زمینه دارند کدام ممکن است باید این چیزها تعمیر شود، تعدای اجتناب کرده اند خانوارهای شهر سرخون نیز اجتناب کرده اند مرحله مخزن بهتر قرار دارند کدام ممکن است کلا همراه خود اشکال بی‌آبی مواجه هستند.

طهماسبی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند مسئولین شهرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی تقاضا می‌شود نسبت به مفهوم آب کدام ممکن است مایه حیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن حیاتی مردمان است، مورد توجه قرار گرفت ویژه‌ای داشته باشند.

تأمین: تسنیم

انتهای خبر/

تأمین : قدس وب مبتنی بر

نویسنده: